« Tagasi

Volikogu järgmine istung toimub 29. jaanuaril 2019 kell 15.00 Haanja rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 29. jaanuaril 2019 kell 15.00 Haanja rahvamajas

 

Päevakorra projekt:

1. Varstu Vallavolikogu 10.12.2002 otsuse nr 13 „Vaba põllumajandus- ja metsamaade erastamine" taotlejate nimekirja kehtetuks tunnistamine vaba metsamaa nr 78 erastamise osas Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann

2. Rõuge vallavara valitsemise kord
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

3. Audiitori määramine Rõuge valla konsolideerimisgrupi 2018–2021 majandusaasta aruannete auditeerimise läbiviimiseks
Ettekandja finantsosakonna juhataja Palmi Mägi

4. Saru külas Mesitaru-8 eluruumi otsustuskorras võõrandamine ja eluruumi väljaarvamine sotsiaaleluruumide hulgast
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

5. Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants

6. Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants

7. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Rõuge valla munitsipaalkoolides
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva

8. Haanja Vallavolikogu 18.09.2014 otsuse nr 28 „Toidupäeva maksumuse kehtestamine Haanja Koolis" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva

9. Eraüldhariduskoolide toetamine 2019. aastal
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva

10. Rõuge valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine
Ettekandja haridusspetsialist Liili Maran

11. Misso alevikus Tsiistre tee 3a kinnistust Misso depoohoone autopesuplatsi alla jääva maa-ala avalikku kasutusse andmine
Ettekandja vallavanem Mailis Koger

12. 2019. a Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine
Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

13. Vallavanema teenistuslähetusse saatmise ja vallavanemale puhkuse andmise kord
Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

14. Vallakantselei ülevaade 2019. aasta tegevusest
Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

15. Elutööpreemia andmine
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

16. Aukodaniku nimetuse andmine
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

17. Külaelukomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja külaelukomisjoni esimees Sirje Pärnapuu

18. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja keskkonnakomisjoni esimees Alar Johanson

19. Revisjonikomisjoni esimehe ja liikme valimine
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

20. Vallavanema info

21. Volikogu esimehe info

Volikogu otsuste ja määruste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:
https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297