Konkurss hankespetsialisti ametikoha täitmiseks

Hankespetsialisti põhiülesanneteks on iga-aastase hankeplaani koostamine, hangete koostamise ettevalmistamine ja läbiviimine ning hangete läbiviimise õiguspärasuse ja ajakohasuse tagamine. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • kõrgharidus, soovitavalt juriidiline või majandusalane;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • põhjalikud teadmised Rõuge valla ja riigihankeid reguleerivatest õigusaktidest, kohaliku omavalitsuse korraldusest ning oskus neid oma töös rakendada;
 • teadmised dokumentide vorminõuetest ning suutlikkus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia hankemenetlusega seotud toiminguid;
 • teksti-, tabeltöötlus- ja andmebaasi programmide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus).

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • töökohta maalilises Rõuges;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel.

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 30.04.2019 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv (5328 4004)