Rõuge vallavolikogu külaelukomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 7. augustil kell 16.00 Luutsniku külamajas.

Volikogu külaelukomisjoni koosolek 7. augustil

Rõuge vallavolikogu külaelukomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 7. augustil kell 16.00 Luutsniku külamajas.

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas 22.–28. juuli 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Rõuge Vallavalitsus kehtestas 03.07.2019 korraldusega nr 2-3/241 Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse detailplaneeringu.

Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavalitsus kehtestas 03.07.2019 korraldusega nr 2-3/241 Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse detailplaneeringu.

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas 15.–21. juuli 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 30.07-28.08.2019 ja avaliku väljapaneku...

Tindi külas Rõuge Ööbikuoru katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 30.07-28.08.2019 ja avaliku väljapaneku...

Hankespetsialisti põhiülesanneteks on iga-aastase hankeplaani koostamine, hangete koostamise ettevalmistamine ja läbiviimine ning hangete läbiviimise õiguspärasuse ja ajakohasuse tagamine.

Konkurss hankespetsialisti ametikoha täitmiseks

Hankespetsialisti põhiülesanneteks on iga-aastase hankeplaani koostamine, hangete koostamise ettevalmistamine ja läbiviimine ning hangete läbiviimise õiguspärasuse ja ajakohasuse tagamine.

Elektrilevi alustas Rõuge vallas kiire interneti võrgu ehitusega. Esimesed ehitustööd vallas algasid Misso alevikus, kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 160 kodule ja ettevõttele.

Elektrilevi alustas kiire interneti võrgu rajamist Rõuge valda

Elektrilevi alustas Rõuge vallas kiire interneti võrgu ehitusega. Esimesed ehitustööd vallas algasid Misso alevikus, kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 160 kodule ja ettevõttele.

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas 8.–14. juuli 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 22.07-21.08.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu...

Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 22.07-21.08.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas 1.–7. juuli 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Alates 1. augustist alustab Rõuge postipunkt tööd raamatukogus, praegune Coopi kaupluses asuv postipunkt lõpetab töö 1. juulist.

Rõuge postipunkt kolib kauplusest raamatukokku

Alates 1. augustist alustab Rõuge postipunkt tööd raamatukogus, praegune Coopi kaupluses asuv postipunkt lõpetab töö 1. juulist.

Rõuge Vallavalitsus kuulutas välja konkursi 1.septembril 2019 tööd alustava Rõuge Koostöökeskuse juhi leidmiseks.

Rõuge vallavalitsus võtab tööle koostöökeskuse juhi

Rõuge Vallavalitsus kuulutas välja konkursi 1.septembril 2019 tööd alustava Rõuge Koostöökeskuse juhi leidmiseks.

Mõniste Kool otsib oma meeskonda HUVIJUHTI (0,5 ametikohta), tööle asumise aeg augustis.

Mõniste kool otsib oma meeskonda huvijuhti

Mõniste Kool otsib oma meeskonda HUVIJUHTI (0,5 ametikohta), tööle asumise aeg augustis.

Eelmise aasta oktoobris kinnitati Rõuge valla arengukava 2018–2035 ja eelarvestrateegia 2018–2022. Mõlemad dokumendid vaadatakse igal aastal üle ning vajadusel viiakse sisse muudatused.

Vallavalitsus ootab ettepanekuid arengukavasse ja eelarvestrateegiasse

Eelmise aasta oktoobris kinnitati Rõuge valla arengukava 2018–2035 ja eelarvestrateegia 2018–2022. Mõlemad dokumendid vaadatakse igal aastal üle ning vajadusel viiakse sisse muudatused.

Kagu Ühistranspordikeskus annab teada kahe bussiliini sõiduplaani muudatustest.

Bussiliini 124A sõiduplaani muudatus

Kagu Ühistranspordikeskus annab teada kahe bussiliini sõiduplaani muudatustest.

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 26. juunil Mõniste teenuskeskuses

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 26. juunil

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 26. juunil Mõniste teenuskeskuses

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas 25.-30. juuni 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Seoses lastaiarühma rajamisega Nursi külakeskusesse toimub kohtumine Nursi külarahvaga kolmapäeval, 26. juunil kell 18.00.

Lasteaiarühma rajamine Nursi külakeskusesse - rahvakoosolek

Seoses lastaiarühma rajamisega Nursi külakeskusesse toimub kohtumine Nursi külarahvaga kolmapäeval, 26. juunil kell 18.00.

1. juulist 2019 muutub Eestis surma registreerimise kord – tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info...

Alates 01.07.2019 muutub surma registreerimise kord

1. juulist 2019 muutub Eestis surma registreerimise kord – tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 51