Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub 14.03.2019 algusega kell 14.30 Võrus Räpina mnt 12, KEIK III korruse konverentsiruumis.
 
Päevakava:
 
KEIKi tutvustus kell 14.30, võõrustab Anita Hoole.
Koosolek algab kell 15.00
 
1. Võru Maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava arutamine. Manuses materjalid. Ettekandja Aivar Nigol
 
2. Ülevaade vallale kuuluvast kinnisvarast. Ettekandja Jane Liiv
 
3. Jooksvad teemad ja informatsioon
Veoste kõrguse määrus
Maamess
Ettevõtluspäev
PKT
Ülevaade Rõuge katlamaja kaugtöökeskuse arengutest
 
4. Ülevaade vallavalitsuse struktuurimuudatustest. Ettekandja Mailis Koger
 
5. 2019. aasta eelarves kavandatud investeeringud. Ettekandja Mailis Koger
 
6. ATV ja mootorsaani radade idee arendamine. Ettekandja Alar Johanson
 
Komisjonivälistel volinikel koosolekul osalemise soovist palun teada anda komisjoni esimees Karel Saarnale (karel.saarna@gmail.com).