Konkurss ettevõtlus- ja projektispetsialisti ametikohale

Rõuge Vallavalitsus on kuulutanud välja konkursi

ettevõtlus- ja projektispetsialisti ametikohale

 

Ettevõtlus- ja projektispetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla ettevõtluskeskkonna arendustegevuse koordineerimine, projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning monitooring, projektide elluviimise korraldamine koos vastavate aruannete koostamise ja esitamisega. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

 

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

- vähemalt keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel);

- vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;

- valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;

- kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine;

- teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning oskus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;

- oskus planeerida tööprotsessi ning arendusvaldkonna ja ettevõtluskeskkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtete tundmine;

- hea koostöö-, suhtlemis- ja ajakasutusoskus, otsustusvõime, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, kohuse- ja vastutustunne, väga hea pingetaluvus ja ajakasutusoskus;

- oskus välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;

- ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;

- eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel;

- inglise ja vene keele oskus vähemalt B2-tasemel;

- B-kategooria juhiluba.

 

Kasuks tuleb:

- projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus;

- töökogemus avalikus teenistuses (riigiasutus või kohalik omavalitsus).

 

Asutus pakub:

- võimalusi eneseteostuseks;

- vaheldusrikast tööd;

- koolitusi enesetäiendamiseks;

- toetavat meeskonda;

- töökohta maalilises Rõuges;

- meeleolukaid ühisüritusi;

- põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel

 

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 05.02.2019 Rõuge Vallavalitsusele e-kirja teel aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: arendusosakonna juhataja Aira Udras, tel 5388 4943.