Rõuge Noorsootöö Keskuse meeskonda oodatakse uut noorsootöö juhti.

Konkurss noorsootöö juhi ametikohale

Rõuge Noorsootöö Keskuse meeskonda oodatakse uut noorsootöö juhti.

Riigipühale eelneval tööpäeval, 18. aprillil on Rõuge vallamaja ja teenuskeskused avatud kell 8.00-14.00.

Lühendatud tööpäev Rõuge vallamajas ja teenuskeskustes

Riigipühale eelneval tööpäeval, 18. aprillil on Rõuge vallamaja ja teenuskeskused avatud kell 8.00-14.00.

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Varstu kooli direktori ametikohale. Direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldise arengu tagamine.

Konkurss Varstu kooli direktori ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Varstu kooli direktori ametikohale. Direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldise arengu tagamine.

OÜ Rõuge Kommunaalteenus on alates 01.01.2019 vee-ettevõtjaks Mõniste piirkonnas Mõniste alevikus ning Saru, Kuutsi ja Andruse külades ning alates 01.03.2019 Varstus ja Krabil . Kuna...

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse infopäevad elanikele

OÜ Rõuge Kommunaalteenus on alates 01.01.2019 vee-ettevõtjaks Mõniste piirkonnas Mõniste alevikus ning Saru, Kuutsi ja Andruse külades ning alates 01.03.2019 Varstus ja Krabil . Kuna...

Stardib Võrumaa Partnerluskogu piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti “Võrumaa ettevõtjate kasvuprogramm” koolitusprogramm.

Algab registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis

Stardib Võrumaa Partnerluskogu piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti “Võrumaa ettevõtjate kasvuprogramm” koolitusprogramm.

Metsaomanikud saavad kuni 22. aprillini küsida Erametsakeskusest hüvitist looduskaitseliste piirangute eest.

Teade looduskaitseliste piirangutega metsamaa omanikele

Metsaomanikud saavad kuni 22. aprillini küsida Erametsakeskusest hüvitist looduskaitseliste piirangute eest.

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks.

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks.

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus edastas 1. maist 2019 jõustuvad sõiduplaanide muudatused, mis puudutavad Rõuge valda (Mõniste – Karisöödi – Vastse-Roosa piirkonda).

Muudatused ühistranspordi sõiduplaanides

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus edastas 1. maist 2019 jõustuvad sõiduplaanide muudatused, mis puudutavad Rõuge valda (Mõniste – Karisöödi – Vastse-Roosa piirkonda).

Maa-amet alustas iga-aastase aeropildistamisega. Mõõdistuslennud katavad Eesti lõunapoolse osa. Ühe ettevalmistustööna paigaldatakse mitmele poole maastikule valged ruudukujulised kilest märgised,...

Algas aeropildistamise hooaeg, Kagu-Eesti saab värsked kaardiandmed

Maa-amet alustas iga-aastase aeropildistamisega. Mõõdistuslennud katavad Eesti lõunapoolse osa. Ühe ettevalmistustööna paigaldatakse mitmele poole maastikule valged ruudukujulised kilest märgised,...

SA Võrumaa Arenduskeskus on välja kuulutaud kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondliku toetusvooru. Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end...

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvoor on avatud

SA Võrumaa Arenduskeskus on välja kuulutaud kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondliku toetusvooru. Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end...

MTÜ KT Sporting Kuutsi laskepaiga kasutusgraafik mai 2019

Kuutsi laskepaiga maikuu kasutusgraafik

MTÜ KT Sporting Kuutsi laskepaiga kasutusgraafik mai 2019

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi hankespetsialisti ametikoha täitmiseks.

Konkurss hankespetsialisti ametikoha täitmiseks

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi hankespetsialisti ametikoha täitmiseks.

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

NÄDAL RÕUGE VALLAS 15.‒21. aprill 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 17. aprillil 2019 kell 15.00 Haanja rahvamajas. Päevakorra projekt: 1. Rõuge alevikus Viitina maantee L3 katastriüksuse ostmine Ettekandja...

Järgmine volikogu istung toimub 17. aprillil Haanja rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 17. aprillil 2019 kell 15.00 Haanja rahvamajas. Päevakorra projekt: 1. Rõuge alevikus Viitina maantee L3 katastriüksuse ostmine Ettekandja...

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 16.04 kell 16:00 Sänna Kultuurimõisas.

Hariduskomisjoni koosolek 16. aprillil Sänna Kultuurimõisas

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 16.04 kell 16:00 Sänna Kultuurimõisas.

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi...

Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi...

Valmis sai värske vallaleht Mägede Hääl. Seekordses lehes:

Ilmus värske Mägede Hääl

Valmis sai värske vallaleht Mägede Hääl. Seekordses lehes:

Teedespetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla teehoiu, liikluskorralduse, ühistranspordi ja tänavavalgustuse alase töö korraldamine.

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi teedespetsialisti ametikohale (tähtajaline, asendamise ajaks)

Teedespetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla teehoiu, liikluskorralduse, ühistranspordi ja tänavavalgustuse alase töö korraldamine.

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Selleks, et tagada kirjade ja muude postisaadetiste kohaletoimetamine, peavad inimeste aadressiandmed olema tõesed ning postkastid korras.

Paberkandjal valijakaardi asemel on soovitatav tellida e-valijakaart

Selleks, et tagada kirjade ja muude postisaadetiste kohaletoimetamine, peavad inimeste aadressiandmed olema tõesed ning postkastid korras.

Õigusspetsialisti ülesanneteks on vallavalitsuse ametnike juriidiline nõustamine, valla haldusaktide ettevalmistamine, konsulteerimine lepingute ja hangete menetlemisel, valla esindamine kohtus.

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi õigusspetsialisti ametikohale

Õigusspetsialisti ülesanneteks on vallavalitsuse ametnike juriidiline nõustamine, valla haldusaktide ettevalmistamine, konsulteerimine lepingute ja hangete menetlemisel, valla esindamine kohtus.

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist.

Eestis algas tuleohtlik aeg

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist.

KUUPÄEV ALGUS  LÕPP  TEGEVUS KASUTATAVAD VAHENDID 01.04.2019 08.00 21.00 ...

Tsiatsungõlmaa väljaõppeehitiste graafik - aprill 2019

KUUPÄEV ALGUS  LÕPP  TEGEVUS KASUTATAVAD VAHENDID 01.04.2019 08.00 21.00 ...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Rõuge valla nädalainfo 8.-14.aprill 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Misso Sotsiaalkeskus otsib oma meeskonda hooldustöötajat (öised vahetused).  Hooldustöötaja  põhiülesandeks  on koduteenuste osutamine, mis aitab kliendil harjumuspärases...

Tööpakkumine Misso Sotsiaalkeskuse hooldustöötajale

Misso Sotsiaalkeskus otsib oma meeskonda hooldustöötajat (öised vahetused).  Hooldustöötaja  põhiülesandeks  on koduteenuste osutamine, mis aitab kliendil harjumuspärases...

Üheksandat korda toimuv käsitööveini- ja siidrikonkurss ootab võistlema Võrumaa parimaid hobitegijaid, et selgitada välja Eesti parimad pruulijad. Aastate jooksul Võrumaalt konkursile saadetud...

Veini- ja siidrikonkurss otsib Võrumaa parimaid hobitegijaid

Üheksandat korda toimuv käsitööveini- ja siidrikonkurss ootab võistlema Võrumaa parimaid hobitegijaid, et selgitada välja Eesti parimad pruulijad. Aastate jooksul Võrumaalt konkursile saadetud...

Majanduskomisjoni koosolek toimub 9.04 2019 kell 15 Rõuge vallamajas Päevakord: 1. Ülevaade OÜ Rõuge Kommunaalteenus tegevusest  2. Koondamishüvitiste maksmine 3....

Volikogu majanduskomisjoni koosolek

Majanduskomisjoni koosolek toimub 9.04 2019 kell 15 Rõuge vallamajas Päevakord: 1. Ülevaade OÜ Rõuge Kommunaalteenus tegevusest  2. Koondamishüvitiste maksmine 3....

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus pakub ettevõtjatele toetust   elektrivõrguga liitumiseks või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamiseks, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks ning...

Ettevõtjate võrkudega liitumise programm

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus pakub ettevõtjatele toetust   elektrivõrguga liitumiseks või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamiseks, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks ning...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Rõuge valla nädalainfo 1.‒7. aprill 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Rõuge vald on otsustanud tänavust lumeküllust ära kasutada ning korraldab suvel suure suusafestivali „Juulikuus lumi on maas“, kus võtavad omavahel mõõtu murdmaa- ja laskesuusatajad.

Tänu lumeuputusele toimub Haanjas suvel suusafestival "Juulikuus lumi on maas”

Rõuge vald on otsustanud tänavust lumeküllust ära kasutada ning korraldab suvel suure suusafestivali „Juulikuus lumi on maas“, kus võtavad omavahel mõõtu murdmaa- ja laskesuusatajad.