« Tagasi

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 27. märtsil 2018 Mõniste koolimajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 27. märtsil 2018 kell 15.00 Mõniste koolimajas Kuutsi külas

 

Päevakorra projekt:

1. Eesti-Läti programmi projekti „Green Railway" omaosaluse suurendamise garanteerimine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

2. Kohalike teede nimekirja täiendamine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

3. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

 

4. Sotsiaalteenuste kord

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

5. Kõrboja katastriüksuse jagamine ning lähiaadressi määramine
Ettekandja maaspetsialist Helena Maasik

6. Kasekingu ja Allika katastriüksuste jagamisel Karupoja katastriüksuse moodustamine ning sihtotstarbe ja aadressi määramine
Ettekandja maaspetsialist Helena Maasik

7. Seedri puhketalu maa sihtotstarbe muutmine
Ettekandja maaspetsialist Helena Maasik

8. Rõuge alevikus uute korterelamute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamisele suunamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

9. Misso alevikus Vetevana detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

10. Rõuge valla 2018. a eelarve II lugemine ja vastuvõtmine
Ettekandja finantsosakonna juhataja Palmi Mägi

11. Rõuge valla põhimääruse I lugemine
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

12. Informatsioon vallavalitsuse liikmete organisatsioonidesse kuulumise kohta
Ettekandja vallavanem Mailis Koger

13. Rõuge Vallavolikogu 14.11.2017 otsuse nr 1-1.3/17-11 „Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

14. Rõuge Vallavolikogu alatise arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

15. Vallavanema info

16. Volikogu esimehe info