Laane- ja salumetsade kaitseks rajatavate looduskaitsealade avalik väljapanek kestab 30.07ni

 

Keskkonnaministri 3. märtsi 2017 käskkirjaga nr 260 ja 12. detsembri 2017 käskkirjaga nr 1204 on algatatud määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi keskkonnaamet. Määruse eelnõuga on plaanis kaitse alla võtta 59 uut kaitseala üle Eesti.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 18.06–30.07.2018 piirkondlikus keskkonnaameti kontoris, keskkonnaameti veebilehel ja Rõuget puudutavate kaitsealade osas ka Rõuge valla veebilehel.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Oma parandusettepanekud ja vastuväited laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade rajamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palutakse esitada kirjalikult aadressil info@keskkonnaamet.ee, lähimasse keskkonnaameti kontorisse (Võru kontor asub Karja 17a) hiljemalt 30.07.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub vastavasisulise ettepaneku alusel.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestab keskkonnaamet, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt veebruaris 2019. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2019. aastal.

Lisainfo: Maarja Annuk, maarja.annuk@keskkonnaamet.ee