Rõuge vallavolikogu külaelukomisjoni koosolek 21.05.2018

Rõuge vallavolikogu külaelukomisjoni koosolek toimub 21.05.2018 Krabi kõrtsis.

Päevakord:

1. Avaldus Haanimaa kultuuriruumi kandmiseks Rõuge valda 

2. Rõuge valla külavanema statuut 

3. Tunnustamise kord Rõuge vallas

4. Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord 

5.Teehoiutööde kava arutelu

6 .Muud küsimused