Rõuge vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek 14.05.2018

Rõuge vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 14.05 kell 15 Rõuge vallamajas.

Koosoleku päevakord:

1. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm" tulenevate ülesannete delegeerimine Rõuge vallavalitsusele

2. Ettepanekud prügihinna tõusuks Ragn-Sellsilt Haanja piirkonnas ja AS Keskkonnateenused Rõuge, Misso ja Haanja piirkonnas

3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine

4. Muud küsimused, info.