Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu algatamise otsuse muutmise teade

 

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1‑3/38 muudeti Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsust nr 1‑1.3/17-26 „Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Otsustati mitte algatada Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamist vastavalt AS Kobras koostatud eelhinnangule. Erinevalt algsest planeeritust ei planeerita detailplaneeringuga Taltjärve kalda pinnase eemaldamist, vaid veevõtt lahendatakse veehaardena.

Keskkonna strateegilise hindamise mittealgatamise õigusaktiga on võimalik tutvuda Rõuge vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge Vallavalitsuses Rõuge alevikus Õöbikuoru 4.

Lisainformatsiooni saab Rõuge Vallavalitsusest (Tiina Pettai, planeeringu- ja ehitusspetsialist tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee).