Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 10.05.2018

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub 10. mail algusega kell 16.00 Rõuge kooli energiaklassis.

Päevakord:

1.       Rõuge valla arengukava koostamine ja sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna osa selles                          Ettekandja arendusosakonna juhataja Aira Udras

2.       Ülevaade lastekaitsespetsialistide tööst ja peamistest probleemidest selles valdkonna                      Ettekandjad lastekaitsespetsialistid Ave Vill ja Merle Piiskop

3.       Tugiisikuteenuse osutamise kord lastele ja lastega peredele                                                              Ettekandjad lastekaitsespetsialistid Ave Vill ja Merle Piiskop

4.       Tugiisikuteenuse osutamise kord täiskasvanutele                                                                                 Ettekandja sotsiaaltöö spetsialist Maire Grosmann

5.       Informatsioon toetusmeetmest „Puuetega isikute kodude kohandamine"                                            Ettekandja sotsiaaltöö spetsialist Maire Grosmann

6.       Informatsioon koolitusvõimalusest komisjoni- ja volikogu liikmetele                                                    Ettekandja Kadri Kangro