Vald toetab mittetulunduslikke tegevusi: esita taotlus 15. maiks!

Rõuge vallavolikogu võttis 17. aprillil vastu mittetulundustegevuse toetuse andmise korra. Siiani olid viies eelnevas vallas mittetulundustegevuste toetuste määramiseks eri korrad, vastu võetud kord ühtlustas need.

Mittetulundustegevuste toetuse andmise kord sätestab Rõuge valla eelarvevahenditest mittetulundustegevusteks ette nähtud toetuse eesmärgi ja liigid, toetuse taotluste esitamise, menetluse, aruandluse ning kontrolli ja järelevalve korra.

Toetust saavad taotleda Rõuge vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel puudub kohaliku omavalitsuse osalus, ning seltsingud ja füüsilised isikud. Korra alusel on võimalik taotleda tegevustoetust, kaasfinantseerimise toetust, ürituste korraldamise toetust, stipendiumi ja esindustoetust.

Toetuse taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas: hiljemalt 28. veebruaril ja 31. augustil. Käesoleval aastal on esimene taotlemise tähtaeg erandina 15. mai. Taotlused esitatakse vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil, mille leiab valla veebilehelt MTÜ alajaotusest.

Varasemalt Rõuge vallavalitsusele esitatud taotlused lähevad menetlusse varasemate kordade ja taotlusvormide alusel, seega juba esitatud taotlusi ümber tegema ei pea.

Taotlusi menetleb Rõuge vallavalitsus. Kutsume kõiki taotlusvoorus osalema!