Sänna teenusekeskuse arendamise projekt

Rõuge vallavalitsus osaleb partnerina MTÜ SÄnna Kultuurimõisa projektis:
"Teenuskeskuse arendamine Sänna Kultuurimõisas - II etapp, äriplaani
elluviimine"

 

Projekti "Teenuskeskuse arendamine Sänna Kultuurimõisas - II etapp,
äriplaani elluviimine" eesmärk on parandada kogukonnale vajalike avalike
teenuste kättesaadavust, kvaliteeti ja jätkusuutlikust Sänna
teenuskeskuses. Projekti käigus arendatakse edasi olemasolevaid MTÜ Sänna
Kultuurimõis poolt osutatavaid avalikke teenuseid - raamatukogu,
noortetuba, avalik internetipunkt ja täiskasvanute huviringid. Uute
teenustena käivitatakse lastehoiu, kaugtöökeskuse ja eneseabi teenused.
Projekt aitab kaasa ühtehoidva, tolerantse, teotahtelise ning areneva
kogukonna kujunemisele ning julgustab kodanikke omaalgatusele. Projekti
tulemusel sünnib Sännasse erakordne näide kaasaegse elu võimalikkusest
Eesti äärealadel, kusjuures on säilinud maapiirkonnale ja väiksele
kogukonnale iseloomulikud võlud, millele lisanduvad innovaatilised ja
kaasaegsed tehnilised lahendused ja nendega kaasnevad hüved.

Projekti kestvus: 01.11.2012 - 01.04.2014

Toetuse summa on 39 938,08 eurot

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Vaata projekti tegevusi lähemalt:

http://www.kultuurimois.kultuuritehas.ee/projektid/kaimasolevad-projektid