Rõuge jäätmejaam on 18.−24. jaanuaril suletud

18.−24. jaanuaril toimuvad Rõuge jäätmejaamas hooldustööd seoses jäätmejaamas kogutud jäätmete vedaja vahetusega. Jäätmejaamas tehakse koristustöid, toimub konteinerite väljavahetamine.

Jäätmejaama operaatori kontakttelefon on 5348 4199 (E, K, L)

Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast!

Lisainfo: Reet Rannik, Rõuge valla keskkonnaspetsialist (keskkond@rauge.ee, 5346 7448).

Rõuge jäätmejaama lahtiolekuajad

Rõuge jäätmejaam asub Rõuge katlamaja juures.

Rõuge jäätmejaam on avatud järgmistel aegadel:

 • Esmaspäeval kell 9.00–18.30
 • Kolmapäeval kell 9.00–16.30
 • Laupäeval kell 9.00–16.00

Jäätmejaama operaatori kontakttelefon: 5348 4199 

Jäätmejaam on mõeldud kodumajapidamises tekkinud jäätmete liigiti kogumiseks. Jäätmeid võetakse vastu vaid Rõuge valla elanikelt.

Jäätmejaamas saavad valla elanikud tasuta ära anda järgmisi jäätmeliike:

 1. Papp, paber ja kartong
 2. Paber- ja kartongpakendid
 3. Klaaspakendid
 4. Segapakendid
 5. Elektroonikaromud
 6. Tekstiilijäätmed
 7. Suurjäätmed
 8. Ehitusjäätmed
 9. Eterniit
 10. Vanarehvid
 11. Ohtlikud jäätmed (sh vanaõli, õlifiltrid, värvijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pakendid, pestitsiidid, ravimid, päevavalguslambid, patareid ja akud)
Informatsiooni jäätmemajanduse korralduse, jäätmete vastuvõtu kohta saab Rõuge vallamajast telefonil 5346 7448 (keskkonnaspetsialist Reet Rannik).

Hoiame koduvalla puhtana!