Rõuge valla jäätmejaam

Rõuge jäätmejaama lahtiolekuajad

Rõuge jäätmejaam asub Rõuge katlamaja juures.

Rõuge jäätmejaam on avatud järgmistel aegadel:

Esmaspäeval kell 9.00–18.30

Kolmapäeval kell 9.00–16.30

Laupäeval kell 9.00–16.00

Riigipühadel on jäätmejaam suletud.

Jäätmejaama operaatori kontakttelefon: 5348 4199 

Jäätmejaam on mõeldud jäätmete liigiti kogumiseks. Jäätmeid võetakse vastu vaid Rõuge valla elanikelt.

Jäätmejaamas saavad valla elanikud tasuta ära anda järgmisi jäätmeliike:

1) paber ja kartong (20 01 01);

2) plastid (20 01 39);

3) metallid (20 01 40);

4) klaas (20 01 02);

5) biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01);

6) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);

7) puit (20 01 38);

8) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

9) suurjäätmed (20 03 07);

10) sortimismääruse § 3 lõikes 2 nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*" tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.

Lisaks loetletud jäätmeliikidele saab jäätmejaamas ära anda ka pakendeid.

Informatsiooni jäätmemajanduse korralduse, jäätmete vastuvõtu kohta saab Rõuge vallamajast telefonil 785 9322 (keskkonnaspetsialist Reet Rannik).

Hoiame koduvalla puhtana!