Tööpakkumised Rõuge Koostöökeskuselt

Rõuge koostöökeskus pakub oma meeskonnas tööd

  • ERIPEDAGOOGILE JA LOGOPEEDILE
  • TEGEVUSTERAPEUDILE JA LOOVTERAPEUDILE

Logopeedi töökoormus jaguneb Rõuge valla haridusasutuste vahel, võimalik osaajaga töö. Eripedagoogi ja logopeedi tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord".

Tegevus- ja loovterapeudi tööülesandeks on peamiselt sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamine puuetega lastele, osaajaga töö.

Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 1. juunil 2021 meiliaadressile koostookeskus@rauge.ee.

Tööle asumine hiljemalt 1. septembril 2021.

Lisainfo: Maie Oppar tel 513 8321 või koostookeskus@rauge.ee