Tööpakkumised Rõuge Koostöökeskuselt

Seoses laienemisega pakub Rõuge Koostöökeskus tööd

LOGOPEEDILE

Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord".

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 25.08.2020 meiliaadressile koostookeskus@rauge.ee.

Lisainfo: Maie Oppar (513 8321 või koostookeskus@rauge.ee).