Nursipalu harjutusväli

Nursipalu harjutusvälja laiendamine

 Kaitseväe koduleht (Nursipalu harjutusvälja laiendamise alamleht)
Harjutusvälja laiendamise info Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kodulehel
Harjutusvälja laiendamise kaardirakendus 
Arendatava Nursipalu harjutusvälja kasutamise kirjeldus (13.03.2023) 
Info Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohta (allikas: Kaitseväe koduleht)
Harjutusvälja laiendamine – korduma kippuvad küsimused ehk KKK (allikas: Kaitseväe koduleht)
Tehnilist teavet harjutusvälja laiendamise alasse jäävate maatükkide küsimustes saab aadressil harjutusvaljad@kaitseinvesteeringud.ee. 

Nursipalu harjutusvälja graafik kaitseväe kodulehel

Nursipalu müraseirejaam 

Liitu Nursipalu harjutusvälja infolistiga SIIN

Infolisti kaudu saadab Rõuge vallavalitsus teateid Nursipalu harjutusväljaga seonduva kohta. 

Harjutusvälja laiendamisega seotud koosolekute materjalid:

Nursipalu harjutusväljaga seotud uuringud ja muud materjalid:

Nursipalu harjutusvälja keskkonnamõju hindamine (2018)

Nursipalu harjutusvälja ehitusprojekti KMH aruanne ja ehitusprojekti KMH programm

Nursipalu komisjon

Nursipalu harjutusväljaga seotud küsimuste arutamiseks on vallavalitsuses loodud Nursipalu komisjon.

Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Nursipalu harjutusvälja arendamisega seotud koostööettepanekutele seisukoha andmine ning probleemide ja küsimuste lahendamine. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda arvamus tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

Nursipalu komisjoni koosseis:
Britt Vahter (komisjoni esimees)
Mati Kuklane
Margit Päkk
Tarvi Tuusis
Aigar Kalk
Aare Vumba   

Nursipalu harjutusväljaga seotud uudised valla kodulehel

« Tagasi

Nursipalu harjutusvälja laiendamise esialgsed plaanid on avaldatud – kuidas edasi?

Pressiteade
22.11.2022
Rõuge vallavalitsus

Tsooru rahvamajas esmaspäeval, 21. novembril toimunud koosolekul tutvustas kaitseministeerium Nursipalu hajutusvälja laiendamisega seotud plaane. Kahetsusväärselt jääb laiendamise alale Rõuge valla territooriumil kümme elamutega maaüksust, neile lisanduvad põllu- ja metsamaadega kinnistud. Kahe kilomeetri raadiuses harjutusvälja tulevasest piirist on ala, mis saab laienemisest samuti puudutatud läbi suurema müra talumise ning kus tuleb näiteks ehitustegevuses arvestada mõningaste piirangute ja senisest suurema kooskõlastuste kohustusega.

Kuidas Rõuge vald selles olukorras ja tänaste teadmistega edasi liigub?

Peame vallana tegutsema seaduslikes piirides, samas on praegune olukord kõigi jaoks keeruline ja emotsionaalselt raske. Soovime saada parima võimaliku arusaama inimeste ootustest, hirmudest ja muredest, et mõelda läbi tegevused oma elanike toetamiseks ja suhtluseks ning koostööks kaitseministeeriumiga. Püüame igati kaasa aidata sellele, et Nursipalu harjutusvälja laiendamise protsess toimuks valla elanike ja kogukondade vaatest võimalikult inimlikult. Meile on tähtis, et riik tagaks vahetult puudutatud inimestele õiglase hüvitise või samaväärse vara.

Kutsume kõiki Rõuge vallas Nursipalu harjutusvälja laiendamise alale ning selle 2-kilomeetrisse mõjualasse jäävaid inimesi kohtumistele

  • teisipäeval, 29. novembril kell 16–19 Sänna kultuurimõisas
  • kolmapäeval, 30. novembril kell 16–19 Nursi külakeskuses

Oodatud on kõik Rõuge vallas Nursipalu harjutusvälja laiendamise alale ning mõjualasse jäävad elanikud ja kinnistute omanikud. Osalevad vallavalitsuse ametnikud ja kutsutud on volikogu liikmed.

Nursipalu harjutuvälja laiendamise piirid on nähtavad kaardirakenduses. Tehnilist teavet harjutusvälja laiendamise alasse jäävate maatükkide küsimustes saab e-posti aadressil harjutusvaljad@kaitseinvesteeringud.ee.

Kõigi huvialasse jäädavate kinnistute omanikele edastas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 22. novembril e-posti või paberkandja teel teavitused, et nende kinnistud jäävad harjutusvälja kavandatava laiendamise huvialasse, mille järel võetakse personaalselt ühendust kõigi eramaa omanikega ning kaardistatakse edasiseks suhtlemiseks sobivad kontaktandmed, tutvustatakse võimalusi ja kuulatakse esmaseid ootuseid (allikas: Kaitseministeerium).

Britt Vahter
Rõuge vallavanem
britt.vahter@rougevald.ee