Nursipalu harjutusvälja kasutamise graafikud

Nursipalu harjutusväljaku kasutamise hetkel kehtiv graafik on leitav kaitseväe harjutusväljakute veebilehelt, kogu jooksva aasta varasemate perioodide graafikud ka selle atrikli lisas.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Täiendavat teavet kaitseväe harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad