Nursipalu kasutamise graafik

 

Nursipalu harjutusväljaku kasutamise graafik on leitav kaitseväe harjutusväljakute veebilehelt.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

 

Täiendavat teavet kaitseväe harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:

http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad