Nursi raamatukogu

Aadress Nursi küla, Rõuge vald, Võrumaa, 66712
Asub Nursi külakeskuses
Avatud E; T; N; R kell 9.00-17.00
Lõuna 12.30-13.00
Telefon +372 787 9331
E-post nursirk@rauge.ee
Raamatukogu direktor Sirje Saarniit
Teenused Raamatute, ajakirjade, ajalehtede laenutus
Kohapeal lugemise võimalus
RVL (raamatukogude vaheline laenutus)
Paljundusteenus, printimisteenus

 

Rõuge Vallavalitsuse korraldusega 10. juuni 2014 nr 181 on kehtestatud eriteenuste hinnakiri

1. Kehtestada alates 01. juulist 2014. a Rõuge valla allasutustes eriteenuste eest võetava tasu suurused järgmiselt:


1.1. Paljundusteenus
1.1.1 täiskasvanutel
- formaat A4 0,15 EUR/ lehekülg
- formaat A4 kahepoolne 0,20 EUR/ leht
- formaat A3 0,20 EUR/ lehekülg
1.1.2 õpilastel, üliõpilastel 0,05 EUR/ lehekülg.


1.2. Printimine
1.2.1 täiskasvanutel 0,15 EUR / leht
1.2.2 õpilastel 0,05 EUR / leht


2. Eriteenuse eest ei võeta tasu õpilastelt ja üliõpilastelt, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Rõuge vald ja eriteenuse lehekülgede arv on alla kümne (10) lehekülje.


3. Tunnistada kehtetuks Rõuge Vallavalitsuse 30. juuli 2010. a korraldus nr 2-1.3/162

 

 

Ajalugu

Nursi Rahvaraamatukogu Seltsi raamatukogu asutati 24.märtsil 1921.a. Tegevust alustati annetusena saadud 200 raamatuga, mida laenutati seltsi liikmemaksu tasunud liikmetele. Raamatukogu oli avatud pühapäeviti kaks tundi ja laenata sai kolm raamatut kolmeks nädalaks. Raamatukogu töötas sõjategevuse alguseni Vana-Nursi härrastemajas. 1954.aastal asus tööle
raamatukogus HILJA RANNAMETS( 1926-2010). Ta töötas raamatukogus 33 aastat. 4.jaanuaril 1988. aastal asus tööle raamatukogus SIRJE SAARNIIT. 23.märtsil 2011 toimus juubeliüritus: „ 90 aastat Nursi raamatukogu". 2011. aasta algusest alustati elektroonilise laenutamisega,
mis kohustab lugejaid tagastustähtaega hoolsalt jälgima.