16.11.16

 

NURSI KÜLAKESKUSE RENOVEERIMISE II ETAPP


Käesoleva projektiga on plaanis renoveerida Nursi külakeskuse I korruse koridor, majja luuakse juurde uued panipaigad, kus saab hoiustada erinevaid kogukondlikuks kasutamiseks mõeldud tegevusvahendeid, suurendatakse maja kasutamist läbi erinevate tegevuste, tuues alevikust mitmesuguseid tegevusi külakeskusesse (huviringid, koosolekud, etendused, laagrid,
koolilaste kui ka valla loomeinimeste looming), hoogustades nii kohalike elanike ja piirkonnas tegutsevate MTÜ-de tegevust ja ühisürituste korraldamist nii valla kui ka maakonna tasandil. Läbi renoveeritud külakeskuse paraneb inimeste elukeskkond, tekib suurem huvi kodust välja tulla ja osaleda huvitegevuses, kultuurielus, algatada projekte ja ühisüritusi, suureneb piirkonna elanike kasv.

Toetuse suurus: 37821,60 eurot
Omaosaluse suurus: 4202,40 eurot

Projekti toetab Võrumaa Leader programm

 

 

 

 

Toimetaja: JAANUS MARK