Noorte perede elamumaa

HOONESTUSÕIGUSE MÜÜK
 
Rõuge Vallavalitsus müüb Rõuge alevikus Rahu tn 1  kinnistu hoonestusõiguse 36 aastaks
hinnaga 0,1 eurot/m².
                    
Asukoht                             Rõuge alevik
Katastriüksuse nimi        Rahu tn 1
Kinnistu nr                        2704041
Katastritunnus                 69701:005:0291
Pindala                             2362 m²
Sihtotstarve                      elamumaa 100%
Maa maksustamishind  1510 eurot
 
Nimetatud maa-alale on kehtestatud  detailplaneering, millega saab tutvuda Rõuge vallamajas.
Hoonestusõiguse omandajal on kohustus ühe aasta jooksul saada ehitusluba ja nelja aasta jooksul valmis ehitada kinnistule elamu ning saada kasutusluba. Hoonestaja kohustuseks jääb  elektrivõrgu ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumine.
 
Lisainfot saab vallavanem Tiit Tootsilt,
telefon 517 6261