Ettevõtja kinnitab koos majandusaasta aruande esitamisega andmete õigsuse ka MTR-is