Konsultatsioonid

Metsaspetsialisti vastuvõttu valdades enam ei toimu

Kaaludes kõiki poolt ja vastuargumente (koondamine, tööpiirkondade suurenemine, vähene valdades täidetavate metsateatiste arv...) otsustati valdades metsaspetsialistide vastuvõtt lõpetada.
Metsateatise esitamise võimalustest on põhjalikult kirjutatud keskkonnaameti kodulehel - metsanduse- metsateatise all.
Sealt saab ka metsateatise väljaprinditava või arvutis täidetava vormi.
Võrus Keskkonnaameti majas saab metsateatist täita igal tööpäeval.
Mina olen seal metsaomanike jaoks olemas endiselt teisipäeviti kella 9.00 - 16.00-ni.
Suhtlen ja nõustan metsaomanikke meili ja telefoni teel.


Lugupidamisega

Keskkonnaamet PVV-regioon
metsanduse spetsialist
Meeta Uibo
meeta.uibo@keskkonnaamet.ee.
Tel. 510 9321

NB! Oma abi pakub ka SA Erametsakeskuse konsulent

Metsateatise täitmisel ja muude metsanduslike teemade puhul palutakse pöörduda SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide poole, kes aitavad täita metsaomanikel erinevaid vorme, taotleda toetusi ning jagavad üldist teavet Teie metsa kohta.
Konsulentide kontaktid leiate SA Erametsakeskuse kodulehelt http://www.eramets.ee/konsulentide-andmebaas