Konkurss raamatukoguteenuse delegeerimiseks Sännas

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi raamatukogu teenuse tagamiseks Sänna piirkonnas.

Kolmandale sektorile täitmiseks antav haldusülesanne seisneb kvaliteetse raamatukoguteenuse osutamises Sännas koos internetiteenuse ja kaugtöö võimaluse pakkumisega. Külastajate teenindamine raamatukogus peab olema tagatud 20 tundi nädalas, sh ühel päeval nädalas vähemalt kella 18.00-ni. Haldusülesande täitmine antakse üle kuni 31.12.2022.

Teenuse osutamiseks antakse üle Sänna mõisa raamatukogu ruumid ning eraldatakse valla eelarvest rahalised vahendid. Ruumide kasutamisega kaasneb ruumide halduskohustus.
 

Konkursil osalemise tingimused

Konkursil saavad osaleda Rõuge vallas registreeritud juriidilised isikud, kes on Rõuge vallas tegutsenud vähemalt kuus kuud ja kes vastavalt põhikirjale tegutsevad avalikes huvides. 

Konkursi täpsemad tingimused leiab artikli lisas olevast dokumendist.
 

Pakkumuse esitamine ja nõuded teenuse pakkujale

Pakkumus peab sisaldama: 

  • Pakkuja andmeid, sh pakkuja nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed. 
  • Pakkuja visiooni, mis kirjeldab teenuse suunatust kohalikele elanikele ja mis peab sisaldama:
    • ideetasandil raamatukogule mitmeotstarbelise lisaväärtuse leidmist ja selle rakendamise visiooni; 
    • pakkuja planeeritud tegevuste detailset kirjeldust ja tegevuskava (sh ära näidates raamatukogu lahtiolekuajad, interneti kasutamise ja kaugtöö tegemise võimaluste kirjeldused). 
  • Kinnitust, et pakkujal on teenuste osutamiseks rahvaraamatukogu seaduses nimetatud kvalifikatsioon ja ta esitab seda tõendavad dokumendid. 

Kirjalike pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 18.08.2020 kell 10.00. 

Paberil pakkumine esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Sänna raamatukogu konkurss" aadressil Rõuge alevik 66201, Ööbikuoru 4.

Elektrooniline pakkumine esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@rauge.ee; e-kirja pealkiri "Sänna raamatukogu konkurss". 

Konkursi võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist 10 päeva jooksul sõlmima avalike teenuste osutamise lepingu. 

Täpsem info ja küsimused: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva (514 8615, haridusjuhataja@rauge.ee).