Rõuge vallas teostatud ja teostamisel KMH/KSH-d

Püssapalu maardlast taotletavatest mäeeraldistest „Nogopalu VI karjäär" ja „Nogopalu VII karjäär" kaevandamise keskkonnamõju hindamine

 

Nogopalu V kruuskarjääri rajamisega ja sealt kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine:

 

Pärlijõe ääres asuva Raudsepa vesiveski vee erikasutuse jätkamise täiendatud keskkonnamõju hindamine

 

Rõuge vallas Saarlase külas Pärlijõe vesiveski kinnistu keskkonnamõjude strateegiline hindamine:

 

Liivamäe kinnistu detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise programm:

 

Rõuge alevikus asuva Oruoja kinnistu ja sellega piirnevate alade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine:

 

Rõuge valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine:

 

Pärlijõel asuva Sänna-Alaveski paisjärve rekonstrueerimisprojekti keskkonnamõju hindamine:

 

Toodsi küla Kase katastriüksusele koostatava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine:

ESIALGU VÄLJAKUULUTATUD AVALIK VÄLJAPANEK JA ARUTELU LÜKKUB EDASI! UUS ARUANDEGA TUTVUMISE AEG ON 16.JAANUAR - 7.VEEBRUAR, ARUTELU 7.VEEBRUAR! UUS TEADE SIIN: