Hanked ja konkursid 2016

Rõuge Kommunaalteenus OÜ  HANKETEADE 1/2016

Hanke nimetus:  Rekonstrueeritava Rõuge soojavõrgu projekteerimine

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Enn Raudsepp, raugekommunaal@gmail.com,   5560 1366

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16.11.2016 kell 14 .00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  14.11.2016 kell 16.00

 

 

HANKETEADE 23/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VII piirkonnas

(Piirkond hõlmab  Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise, Metsa tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri  ja Võru mnt piirkonda).

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2015 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 22/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VI piirkonnas

(Piirkond hõlmab Soomeoru, Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki, Savioru, Pulli küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 21/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine V piirkonnas

(Piirkond hõlmab Saarlasõ, Heibri, Märdi, Viitina, Soemõisa, Kaveldi, Karba küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 20/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas

(Piirkond hõlmab Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita Pärlijõe,Vanamõisa küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;   505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 19/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III-2 piirkonnas

(Piirkond, Sikalaane, Sänna, Kurvitsa, Karaski, Paeboja, Haabsilla, Riiitsilla, Kaugu, Viliksaare külad)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 18/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III-1 piirkonnas

(Piirkond hõlmab  Nursi,Tsirgupalu, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu,)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 17/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine II piirkonnas

(Piirkond hõlmab Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Nursi, Hansi Kaku, Pugestu küla )

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 16/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine I piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tindi, Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe, Kurgjärve,  Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Tallima, Liivakupalu küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 15/2016

Hanke nimetus: Kahe tenniseväljaku projekteerimine Rõuge alevikku

Teenuse  hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.10.2016  kell 14.00

Hankedokumentide väljastamine kuni  24.10.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 14/2016

Hanke nimetus: Viitina pargi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus

Teenuse  hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.08.2016  kell 14.00

Hankedokumentide väljastamine kuni  29. 08. 2016 kell 12.00

................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 13/2016

Hanke nimetus: Rõuge valla kruusateede remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.08.2016  kell 14.00

.................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 12/2016

Hanke nimetus: Rõuge ja Haanja valla eterniidijäätmete ja Rõuge valla ohtlike jäätmete käitlemine

Teenuse hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.08.2016  kell 13.00

.................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 11/2016

Hanke nimetus: Rõuge valla kolme mustkattega teelõigu remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.07.2016  kell 14.00

Hankedokumentide väljastamine kuni  25. 07. 2016 kell 12.00

................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 10/2016

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi korrastamise ja kaasajastamise ehitustööde omanikujärelevalve teenus

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.05.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  09.05.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................
 
HANKETEADE 9/2016
 
Hanke nimetus: 2016.-2017. aasta valla hoonete küttepuudega varustamine
 
Hankes osalev ettevõtja peab olema  kantud äriregistrisse. Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:
Viitina koolihoone – 150 rm (ruumimeeter)
Rõuge rahvamaja – 100 rm
Nursi külakeskus – 50 rm
Küttepuu peab olema lõhutud, 50 cm pikkune ja ilma pehme mädanikuta. Tarneaeg hiljemalt 01.07.2016.
 
Küttepuude pakkumise hind koos  kohale toomisega esitada objektide kaupa (vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile). Hind peab sisaldama  kõiki makse.
Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus Rõuge Vallamajja aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa 66201, varustatuna märgusõnaga "Küttepuude hange".
Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumuste hinnast.
 
Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee; 517 6261
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.04.2016 kell 14.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 8/2016

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi infokandjate koostamine ja valmistamine

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.04.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  12.04.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 7/2016

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi korrastamise ja kaasajastamise ehitustööd

Ehitushange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.04.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  13.04.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 6/2016

Hanke nimetus:  Laenu võtmine investeeringuprojektide „Rõuge Ööbikuoru vaatetorni ehitamine", „Rõuge jäätmejaama biojäätmete kompostimisväljaku rajamine" ja „Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku rajamine" omaosaluse katteks

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.04.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  08.04.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 5/2016

Hanke nimetus:  Rõuge jäätmejaama biojäätmete kompostimisväljaku rajamise  omanikujärelvalve teenus

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.03.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  29.03.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

KONKURSI TEADE 1/2016

Turismiinfoteenuse osutamine Rõuge Ööbikuoru keskuses

Kontaktisik: Jaanus Mark; jaanus@rauge.ee; 5328 4004

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.04.2016 kell 14.00

Konkursi dokumentide väljastamine kuni 31.03.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 4/2016

Hanke nimetus: Rõuge jäätmejaama biojäätmete kompostimisväljaku rajamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.03.2016  kell 14.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 3/2016

Hanke nimetus: Multilift konteinerite soetamine

Asjade ostmine

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.03.2016  kell 14.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 2/2016

Hanke nimetus:  Rõuge ettevõtlusinkubaatori eelprojekti koostamine

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.03.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  02.03.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 1/2016

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru vaatetorni projekteerimise ja ehitamise omanikujärelvalveteenus

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.02.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  03.02.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................