Rõuge vallavalitsuse 2021. aasta hanked

Hanketeade 33/2021

Rõuge aleviku Viitina mnt jalgratta- ja jalgtee rajamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: hankespetsialist Margus Teder (518 6381, hankespetsialist@rauge.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.12.2021 kell 09.00

 

Hanketeade 32/2021

Rõuge rahvamaja territooriumi lumekoristustööd

Teenuse hange

Kontaktisik: Egle Kõva, Rõuge rahvamaja juhataja kohusetäitja (egle@rauge.ee, 514 1384)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.12.2021 kell 15.00

 

Hanketade 31/2021

Ruusmäe, Mäe tn 2 korter 7 ja 7–1 remont

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Laadi alla: tööde kirjeldus, ruumiskeem

Kontaktisikud: sotsiaaltöö spetsialist Maie Kalnapenkis (haanjasotsiaal@rauge.ee, 523 7065) ja haldusspetsialist Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.12.2021 kell 13.00 (vald@rauge.ee)

 

Hanketeade 30/2021

Hanke nimetus: Rõuge lasteaia territooriumi lumekoristustööd

Teenuse  hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Ene Mõttus (rouge.lasteaed@gmail.com, 5564 7859)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.12.2021  kell 15.00

 

Hanketeade 29/2021

Rõuge valla ajalehe Mägede Hääl väljaandmine aastatel 2022 ja 2023

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: Viivika Nagel, kommunikatsioonispetsialist (kommunikatsioon@rauge.ee, 5346 5809)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.12.2021

 

Hanketeade 28/2021

Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu koostamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Laadi alla: algatamise otsus, hinnapäring, tööde ajakava, ettepanekud ja arvamused

Kontaktisik: Krislyn Prants, planeeringu- ja ehitusspetsialist (planeering@rauge.ee, 525 3907)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.11.2021 kell 17.00

 

Hanketeade 27/2021

Haanja Rahvamaja inva-WC ehitus

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Laadi alla: HANKEDOKUMENDID, MAHTUDE TABEL

Kontaktisik: Jüri Kukk, Haanja ja Misso haldusspetsialist (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.11.2021

 

Hanketade 26/2021

Haanja puhke- ja spordikeskuse suusaradade prožektorite vahetus uute LED-prožektorite vastu

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: Anti Saarepuu (haanjamaasport@rauge.ee, 527 1965)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.10.2021 kell 11.00

 

Hanketeade 25/2021

Rõuge Põhikooli staadioni II etapi ehituse omanikujärelevalve

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: hankespetsialist Margus Teder (518 6381, hankespetsialist@rauge.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.10.2021 kell 09.00
 
 

Hanketeade 24/2021

Haanja kergliiklustee ehitusprojektile ekspertiisi tegemine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: hankespetsialist Margus Teder (hankespetsialist@rauge.ee, 518 6381)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16.09.2021 kell 09.00

 

Hanketeade 23/2021

Varstu kooli 2021/22 kütteperioodil põlevkivi kütteõliga varustamine ja kahe katla hooldus

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: Aive Adler, Varstu kooli direktor (kool@varstu.edu.ee, 528 8150)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.09.2021

 

Hanketeade 22/2021

Asfaltkatte uuendamine Varstu Kooli spordiväljakul

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Aive Adler, Varstu kooli direktor (kool@varstu.edu.ee, 528 8150)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.09.2021

 

Hanketeade 21/2021

Ruusmäe Mäe tee 2 kortermaja varustamine küttegraanuliga kütteperioodil 2021–2022

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: Jüri Kukk, Haanja ja Misso haldusspetsialist (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.09.2021

 

Hanketeade 20/2021

Rõuge aleviku Kaubanduskeskuse asukohavaliku eksperthinnangu koostamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants (planeering@rauge.ee, 525 3907)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.07.2021 kell 17.00

 

Hanketeade 19/2021

Haanja kooli põlevkivi kütteõli ost ja katlamaja hooldus

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: Urmas Veeroja, direktor (kool@haanja.edu.ee, 517 4578)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.07.2021

 

Hanketade 18/2021

Ruusmäe, Mäe tn 2 korter 7 ja 7–1 remont

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisikud: sotsiaaltöö spetsialist Maie Kalnapenkis (haanjasotsiaal@rauge.ee, 523 7065) ja haldusspetsialist Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.07.2021 

 

Hanketeade 17/2021

Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: haldusspetsialist Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.06.2021 kell 09.00

 

Hanketeade 16/2021

Misso vana koolihoone lammutamise omanikujärelevalve

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: hankespetsialist Margus Teder, 518 6381, hankespetsialist@rauge.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.06.2021 kell 09.00

 

Hanketeade 15/2021

Rõuge Hooldekodu katuse vahetus

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: haldusspetsialist Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee, 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16.06.2021 kell 09.00

 

Hanketeade 14/2021

Varstu staadioni 100 m jooksuraja rekonstrueerimine ja kaugushüppekasti ehitamine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Varstu kooli direktor Aive Adler (528 8150, kool@varstu.edu.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09.06.2021

 

Hanketeade 13/2021

Varstu Kooli spordiväljakule (võrkpall, korvpall, tennis) plastik- või akrüülvaikkatte paigaldamine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Varstu kooli direktor Aive Adler (528 8150, kool@varstu.edu.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09.06.2021

 

Hanketeade 12/2021

Rõuge Ööbikuoru turismitaristu ehitamise omanikujärelevalve

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: hankepetsialist Margus Teder (518 6381, hankespetsialist@rauge.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.05.2021 kell 09.00

 

Hanketeade11/2021

Ruusmäe, Mäe tee 2 kortermaja veetorustiku rekonstrueerimine 

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.05.2021  kell 13.00

 

Hanketeade10/2021

Rõuge piirkonna kalmistutel ohtlike puude raie

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee, 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.04.2021  kell 13.00

 

Hanketeade 9/2021

Varstu madalseikluspark-välijõusaali ehitamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära  jääv hange

Kontaktisik: projektispetsialist Ruuta Ruttas-Küttim (520 6945, projekt@rauge.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.04.2021 kell 10.00

 

Hanketeade 8/2021

Rõuge kooli mänguväljaku ehitamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära  jääv hange

Kontaktisik: projektispetsialist Ruuta Ruttas-Küttim (520 6945, projekt@rauge.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.04.2021 kell 10.00

 

Hanketeade 7/2021

Rõuge lasteaia Nursi rühma mänguväljaku ehitamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära  jääv hange

Kontaktisik: Rõuge lasteaia direktor Ene Mõttus (rouge.lasteaed@gmail.com, 5564 7859)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.04.2021 kell 15.00

 

Hanketeade 6/2021

Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamise omanikujärelevalve

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: teedespetsialist Martin Umbleja (5333 1369, teed@rauge.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.03.2021 kell 09.00

 

Hanketeade 5/2021

Vahendite soetamine huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: noorsootöö juht Airi Parv (noorsootoojuhataja@rauge.ee; 5340 3309)

Pakkumised esitada e-posti teel aadressile noorsootoojuhataja@rauge.ee hiljemalt 25. märtsil 2021 kell 9.00
 

 

Hanketeade 4/2021

Suure Munamäe vaatetorni visuaalse identiteedi välja töötamine ja kodulehe uuendamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: ettevõtlus- ja projektispetsialist Anneli Piigli (5169 476, ettevotlus@rauge.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.03.2021 kell 11.00

 

Hanketeade riigihangete registris

Rõuge Ööbikuoru turismitaristu ehitamine

Viitenumber riigihangete registris: 230917

Hanke liik: avatud hankemenetlus

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.03.2021 kell 9.00

 

Hanketeade riigihangete registris

Rõuge Ööbikuoru näituste rajamine

Viitenumber riigihangete registris: 231647

Hanke liik: lihthankemenetlus

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.03.2021 kell 9.00

 

Hanketeade riigihangete registris

Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine

Viitenumber riigihangete registris: 227035

Hanke liik: avatud hankemenetlus

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.03.2021 kell 9.00

 

Hanketeade 3/2021

Misso teenuskeskuse rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiis

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv (5328 4004, majandus@rauge.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.02.2021 kell 09.00

 

Hanketeade 2/2021

Vahendite soetamine huvihariduse- ja tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Hange on jaotatud erinevateks osadeks, pakkuja võib teha pakkumise ühele või mitmele osale.

Hanke sisu: lauatennise välilaudade, FatBike'de ja tõukerataste soetamine.

  • OSA 1 – 5 lauatennise välilauda
  • OSA 2 – 10 FatBike maastikuratast
  • OSA 3 – 10 tõukeratast

Kontaktisik: Airi Parv (noorsootoojuhataja@rauge.ee, 5340 3309)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09.02.2021

 

Hanketeade 1/2021

Rõuge valla kohalike ja avalikult kasutatavate teede hooldus 2021. aastal

Viitenumber riigihangete registris: 231671

Hanke liik: avatud hankemenetlus

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.02.2021 kell 9.00