Rõuge Vallavalitsuse 2019. aasta hanked

HANKETEADE 65/2019

Hanke nimetus: Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu (22.02.2020) toitlustuse hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marko Palo (kultuur@rauge.ee, 785 9209)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 08.01.2020 kell 17.00

 

HANKETEADE 64/2019

Hanke nimetus: Rogosi mõisahoone ja Haanja Spordi- ja Puhkekeskuse varustamine kütteõliga  

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Jüri Kukk, haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901  

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.12.2019

 

HANKETEADE 63/2019

Hanke nimetus: Kortermaja (Ruusmäe, Mäe tee 2) varustamine küttegraanuliga 

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Jüri Kukk, haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901  

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.12.2019

 

HANKETEADE 62/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla ajalehe Mägede Hääl väljaandmine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Viivika Nagel, kommunikatsioon@rauge.ee, 5346 5809  

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.12.2019

 

HANKETEADE 61/2019

Hanke nimetus: Misso vana koolihoone lammutusprojekti koostamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Anneli Piigli, ettevotlus@rauge.ee, 516 9476   

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.12.2019 kell 14.00

 

HANKETEADE 60/2019

Hanke nimetus: Rahvusvahelise Erasmus+ programmi projekti õppevisiidi korraldamise hange.

Teenuste tellimine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Rõuge Noorsootöö Keskus, Airi Parv; raugeank@gmail.com, tel 5340 3309

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.12.2019 kell 12.00

 

HANKETADE 59/2019

Hanke nimetus: Traadita võrguseadmete soetamine, paigaldamine ja seadistamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Lauri Siska, it@rauge.ee, 5309 4117   

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 13.12.2019 kell 10.00

 

HANKETEADE 58/2019

Hanke nimetus: Nursi kortermajade ühislauda lammutustööde omanikujärelevalve teenus

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Hankedokumendid on leitavad riigihangete registris, hanke viitenumber 212382

Kontaktisik: Anneli Piigli, ettevotlus@rauge.ee, 516 9476   

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 10.12.2019 kell 14.00

 

HANKETEADE 57/2019

Hanke nimetus: Haanja puhke- ja spordikeskuse laskesuusastaadioni ja radade vastavusse viimine IBU reeglitega

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Anti Saarepuu, haanjamaasport@rauge.ee, 527 1965   

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 07.12.2019 kell 11.00

 

HANKETEADE 56/2019

Hanke nimetus: Rõuge vallamaja serveriruumi remonditööd

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Olev Mõttus, raugehaldus@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.11.2019  

 

HANKETEADE 55/2019

Hanke nimetus: Liiklusmärkide hankimine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Martin Umbleja, teed@rauge.ee

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 26.11.2019
 

HANKETADE 54/2019

Hanke nimetus: Rõuge Koostöökeskuse kahe töökabineti ehitustööd

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jäävad hanked

Kontaktisik: Maie Oppar, koostookeskus@rauge.ee; 513 8321   

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 20.11.2019 kell 13.00

 

HANKETEADE 53/2019

Hanke nimetus: Haanja kooli eriklassi remonditööd

Hanke liik: alla väikehanke piirmäära hanked

Kontaktisik: Urmas Veeroja, urmas@haanja.edu.ee; 517 4578

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 04.11.2019  kell 15.00

 

HANKETADE 52/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla koolide eriklassidesse sisustuse ostmine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marju Kõva, haridusjuhataja@rauge.ee; 785 9209
või 
Ruuta Ruttas-Küttim, projekt@rauge.ee; 520 6945

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.11.2019 kell 13.00

 

HANKETADE 51/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla koolide eriklassidesse õppevahendite ostmine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marju Kõva, haridusjuhataja@rauge.ee; 785 9209
või Maie Oppar, koostookeskus@rauge.ee; 513 8321   

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.11.2019 kell 13.00

 

HANKETADE 50/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla koolide eriklassidesse õppevara ostmine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marju Kõva, haridusjuhataja@rauge.ee; 785 9209
või Maie Oppar, koostookeskus@rauge.ee; 513 8321   

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.11.2019 kell 13.00

 

HANKETEADE 49/2019

Hanke nimetus: Rõuge lasteaia territooriumi lumekoristustööd

Teenuse  hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Ene Mõttus, rouge.lasteaed@gmail.com; 5564 7859

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.11.2019  kell 15.00
 
 

HANKETADE 48/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla koolide eriklassidesse sisustuse ostmine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marju Kõva, haridusjuhataja@rauge.ee; 785 9209 või Ruuta Ruttas-Küttim, projekt@rauge.ee; 520 6945

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 17.10.2019 kell 15.00

 

HANKETADE 47/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla koolide eriklassidesse õppevahendite ostmine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marju Kõva, haridusjuhataja@rauge.ee; 785 9209 või Maie Oppar, koostookeskus@rauge.ee; 513 8321   

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 17.10.2019 kell 15.00

 

HANKETADE 46/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla koolide eriklassidesse õppevara ostmine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marju Kõva, haridusjuhataja@rauge.ee; 785 9209 või Maie Oppar, koostookeskus@rauge.ee; 513 8321   

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 17.10.2019 kell 15.00

 

HANKETADE 45/2019

Hanke nimetus: Varstu kooli lasteaia jalgtee rekonstrueerimine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Aive Adler, Varstu Kooli direktor (kool@varstu.edu.ee, 528 8150)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 04.10.2019 kell 15.00

Tööde teostamise tähtaeg: 20.12.2019.

 

HANKETADE 44/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla kalendrite tellimine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Aira Udras (arendusjuhataja@rauge.ee, 5388 4943)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 02.10.2019

 

HANKETADE 43/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla koolide eriklassidesse õppevara ostmine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marju Kõva, haridusjuhataja@rauge.ee (785 9209) või  Maie Oppar (koostookeskus@rauge.ee, 513 8321)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.10.2019  kell 15.00

 

HANKETEADE 42/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla koolide eriklassidesse sisustuse ostmine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marju Kõva (haridusjuhataja@rauge.ee, 785 9209) või Ruuta Ruttas-Küttim (projekt@rauge.ee, 520 6945)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.10.2019  kell 15.00

 

HANKETEADE 41/2019

Hanke nimetus: Haanja kooli eriklassi remonditööd

Hanke liik: alla väikehanke piirmäära hanked

Kontaktisik: Urmas Veeroja (urmas@haanja.edu.ee, 517 4578)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.10.2019 kell 15.00

 

HANKETEADE 40/2019

Hanke nimetus: Kuutsi reovee biopuhasti asendamine septiku ja imbväljakuga

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Martin Hütsi (monistehaldus@rauge.ee, 529 5247)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 04.10.2019  kell 13.00

 

HANKETEADE 39/2019

Hanke nimetus: Haanja puurkaevu rekonstrueerimine kaheastmeliseks pumplaks

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.10.2019 kell 15.00

 

HANKETEADE 38/2019

Hanke nimetus: Rõuge vallamaja hoonesse kahe tööruumi ehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee; 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.09.2019  kell 13.00

 

HANKETEADE 37/2019

Hanke nimetus: Nursi külas Nursi lauda katastriüksusel asuva pumbajaama juurde müramõõdujaama kavandamine ja ehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee; 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.09.2019  kell 13.00

 

5. HANKETEADE RIIGIHANGETE REGISTRIS

Rõuge valla lumetõrjetööde teostamine 2019/2020

Viitenumber riigihangete registris: 213220.

 

HANKETEADE 36/2019

Hanke nimetus: Projekti "500 KODU TULEOHUTUKS" raames pottsepatööd Rõuge vallas

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus, raugehaldus@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.08.2019  kell 14.00

 

HANKETEADE 35/2019

Hanke nimetus: Mõniste Rahvamaja tehnika ostmine koos paigaldusega

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Kadri G Laube (monisterahvamaja@rauge.ee511 7348)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23. august 2019 kell 13.00

 

HANKETEADE 34/2019

Hanke nimetus: Kuutsi reovee biopuhasti asendamine septiku ja imbväljakuga

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Martin Hütsi (monistehaldus@rauge.ee; 529 5247)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15. august 2019 kell 13.00

 

HANKETEADE 33/2019

Hanke nimetus: Nursi Külakeskuse hoonesse Rõuge lasteaia ühe rühma ruumide ehituse omanikujärelevalve teenus

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee; 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 9.08.2019 kell 14.00

 

HANKETEADE 32/2019

Hankija: SA Haanjamaa Sport

Hanke nimetus: Haanja puhke- ja spordikeskuse lasketiiru parempoolse turvaseina rajamine

Tööde kirjeldus: Haanja lasketiiru parempoolne turvaseina rajamine:

1. Olemasoleva seina eemaldamine ja utiliseerimine;

2. Immutatud puidust turvaseina, kogupikkusega 58m ning kogukõrgusega 3m (tulejoonest 2,5m) rajamine.

Turvasein peab olema kuulikindel, piisava läbimõõduga, et takistada kuuli     läbimist seinast. Laudis, alustalad, postid, seina kaldtoed ning kinnitusroovid peavad olema immutatud puidust

Hinnapakkumine peab sisaldama materjali transporti ja turvaseina  paigaldust. Hinnapakkumine peab sisaldama ka neid töid, mis on vajalik teostada töö eesmärgist lähtuvalt, aga mida pole tööde loetelus

Tööde teostamise tähtaeg: 25.07.2019

Hinnapakkumise esitamise tähtaeg: 03.07.2019

Kontaktisik: Anti Saarepuu (haanjamaasport@rauge.ee, 527 1965)

 

HANKETEADE 31/2019

Hanke nimetus: Misso Pullijärve avaliku supluskoha taristu rajamine 

Tööde kirjeldus: Töö eesmärgiks on rajada Misso Pullijärve avaliku supluskoha taristu, mis koosneb:

 1. Laud + pingid (konstruktsioon metallist, istumisosa ja laud puidust)
 2. Ranna riietuskabiin (metallist)
 3. Veeohutuspüstak (puidust, lisatud pildid ja kirjeldus)
 4. Võrkpallipostid (metallist) ja võrk
 5. Prügikast (metallist)

Hinnapakkumine peab sisaldama rajatiste transporti ja paigaldust.

Tööde teostamise tähtaeg:  09.08.2019

Kontaktisik: Triin Kommer (projekt@rauge.ee, 7859 232)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.06.2019 

 

HANKETEADE 30/2019

Hanke nimetus: Rõuge lasteaia  Viitina rühma ruumide akende vahetus

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Ene Mõttus (rouge.lasteaed@gmail.com; 5564 7859)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.07.2919 kell 10.00

 

HANKETEADE 29/2019

Hanke nimetus: Mõniste järve püügiplatvormi rajamine

Tööde kirjeldus: Töö eesmärgiks on rajada eelprojektist lähtuvalt Mõniste järve püügiplatvorm.

Tööde teostamise tähtaeg: 30.08.2019

Kontaktisik: Anneli Piigli (ettevotlus@rauge.ee, 785 9232)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 25.06.2019

 

HANKETEADE 28/2019

Hanke nimetus: Misso Pullijärve avaliku supluskoha taristu rajamine 

Tööde kirjeldus: Töö eesmärgiks on rajada Misso Pullijärve avaliku supluskoha taristu, mis koosneb:

 1. Laud + pingid (konstruktsioon metallist, istumisosa ja laud puidust);
 2. Ranna riietuskabiin (metallist);
 3. Veeohutuspüstak (puidust, lisatud pildid ja kirjeldus);
 4. Võrkpallipostid (metallist) ja võrk;
 5. Prügikast (metallist). 

Hinnapakkumine peab sisaldama rajatiste transporti ja paigaldust.

Tööde teostamise tähtaeg:  22.07.2019

Kontaktisik: Triin Kommer (projekt@rauge.ee, 785 9232)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 17.06.2019 kell 10.00

 

HANKETEADE 27/2019

Hanke nimetus: Vaskna järve püügiplatvormi rajamine

Tööde kirjeldus: Töö eesmärgiks on rajada eelprojektist lähtuvalt Vaskna järve püügiplatvorm.

Tööde teostamise tähtaeg:  21.08.2019

Kontaktisik: Anneli Piigli (ettevotlus@rauge.ee, 785 9232)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 17.06.2019

 

HANKETEADE 26/2019

Hanke nimetus: Rõuge Põhikoolile kombiahju ja juurviljatükeldaja soetamine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Einar Pähn (majandus@rouge.edu.ee, 5197 5448)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 30.06.2019

 

4. HANKETEADE RIIGIHANGETE REGISTRIS

Hanke nimetus: Rõuge valla Nursi-Lükka-Laossaarõ tee rekonstrueerimine

Viitenumber riigihangete registris207485

 

3. HANKETEADE RIIGIHANGETE REGISTRIS

Hanke nimetus: Rõuge vallas Haki külas asuva noorkarjalauda lammutamine

Viitenumber riigihangete registris: 209594

 

2. HANKETEADE RIIGIHANGETE REGISTRIS

Hanke nimetus: Viitina kolhoosi kartulihoidla lammutamine

Viitenumber riigihangete registris: 209799

 

1. HANKETEADE RIIGIHANGETE REGISTRIS

Hanke nimetus: Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid 2019

Viitenumber riigihangete registris: 207643 

 

HANKETEADE 25/2019

Hanke nimetus: Rõuge valla teede löökaukude parandamine 

Tööde kirjeldus: Tööde maht on ca 1350 m2, mis jaguneb järgmiselt: 

 1. Misso alevik ca 150 m2;
 2. Mõniste/Varstu piirkond ca 700 m2;
 3. Rõuge piirkond 500 m2.

Tööde teostamise tähtaeg:  12.08.2019. Pakkumuses esitada immutusmeetodil löökaukude parandamise hind ruutmeetri kohta. 

Kontaktisik: Liisi Kurvits (teed@rauge.ee, 5333 1369)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 04.06.2019

 

HANKETEADE 24/2019

Hanke nimetus: Haanja puhke- ja spordikeskuse asfaltkattega raja ja tehislume tootmissüsteemide põhiprojekti ekspertiis

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Aira Udras (arendusjuhataja@rauge.ee; 5388 4943)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 06.06.2019 kell 13.00. 

 

HANKETEADE 23/2019

Hanke nimetus: Kuutsi reovee biopuhasti asendamine septiku ja imbväljakuga

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Martin Hütsi (monistehaldus@rauge.ee; 529 5247)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 10.06.2019 kell 13.00. 

 

HANKETEADE 22/2019

Hanke nimetus: Varstu Kooli lasteaia jalgtee rekonstrueerimine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Juta Koemets (kool@varstu.edu.ee; 5306 9860)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 20.05.2019 kell 15.00

 

HANKETEADE 21/2019

Hanke nimetus: Jooksuraja ja hüppekasti rajamine Rõuge lasteaia territooriumile

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Ene Mõttus (rouge.lasteaed@gmail.com; 5564 7859)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 3.05.2019  kell 15.00

 

HANKETEADE 20/2019

Hanke nimetus: Töötajate tervisekontrolli teenuse tellimine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Annika Paavel (personal@rauge.ee, 5565 0450)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 25.04.2019

 

 
HANKETEADE 19/2019

Hanke nimetus: Tänavate ja platside puhastamine kogurharja ja Bobcatiga

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Liisi Kurvits (teed@rauge.ee, 5333 1369)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.04.2019 

 

HANKETEADE 18/2019

Hanke nimetus: Täiendava arvutitehnika rentimine Rõuge Vallavalitsusele

Asjade ostmine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Lauri Siska (it@rauge.ee, 5309 4117)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 18.04.2019 kell 15.00

 

 

HANKETEADE 17/2019

Hanke nimetus: Rulookardinate soetamine Varstu Koolile

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Õnne Saluorg (onne@varstu.edu.ee, 508 6403)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 14.04.2019

 

HANKETEADE 16/2019

Hanke nimetus: Rõuge alevikus Uus tn 1 juures oleva mänguväljaku rekonstrueerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee; 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.04.2019  kell 13.00

 

HANKETEADE 15/2019

Hanke nimetus: Rahvusvahelise Erasmus+ programmi projekti õppevisiidi korraldamine

Teenuste tellimine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Rõuge Noorsootöö Keskus, Helen Laidmaa (raugeank@gmail.com, 5340 3309)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12. aprill 2019 kell 12.00, pakkumused saata Rõuge Noorsootöö Keskuse aadressile raugeank@gmail.com

 

HANKETEADE 14/2019

Hanke nimetus: Rõuge ürgoru jalgtee-matkaraja korrastustööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee, 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.03.2019  kell 13.00

 

HANKETADE 13/2019

Rõuge Vallavalitsus kutsub  osalema 2019/2020 aasta valla hoonete küttepuudega varustamise hankel. Ettevõtja peab olema kantud äriregistrisse.

Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:

 • Viitina külakeskus – 130 rm (ruumimeeter) Viitina mõisakeskus, Viitina küla
 • Rõuge rahvamaja – 100 rm; Metsa tn 1, Rõuge alevik
 • Nursi külakeskus – 50 rm; Nursi koolimaa, Nursi küla
 • Misso sotsiaalkeskus – 70 rm; Riia mnt 47, Misso alevik
 • Haanja teenuskeskus – 40 rm; Võru tee 15, Haanja küla
 • Haanja Rahvamaja – 55 rm; Võru tee 13, Haanja küla
 • Haanja raamatukogu – 15 rm; L70 cm!,Võru tee 13, Haanja küla
 • Haanja noortemaja – 10 rm; Võru tee 11, Haanja küla

Küttepuu peab olema lõhutud (ahjukütteks sobivas suuruses), 50 cm pikkune (välja arvatud Haanja raamatukogu), kvaliteetne ja ilma pehme mädanikuta.

Tarneaeg hiljemalt 21.06.2018.

Küttepuude pakkumise hind koos kohale toomisega esitada objektide lõikes (vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile). Hind peab sisaldama kõiki makse.

Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt teisipäevaks, 2. aprilliks kella 13.00 Rõuge vallamajja aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa, 66201 märgusõnaga "Küttepuude hange" või edastada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@rauge.ee.

Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumiste hinnast.

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee; 505 3143)

 

HANKETEADE 12/2019

Hanke nimetus: Viitina külakeskuse osalise renoveerimise projekteerimistööd

Teenuse  hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee; 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.03.2019  kell 13.00

 

HANKETEADE 11/2019. AVATUD HANKEMENETLUSEGA HANGE
riigihange nr 204956

Hanke nimetus: Rõuge valla kohalike ja avalikult kasutatavate teede hooldus 2019–2020

Hange on jaotatud osadeks ja pakkumusi võib esitada kõikidele osadele.

Link riigihangete lehele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1547220/general-info  

Kontaktisik: Liisi Kurvits (teed@rauge.ee, 5333 1369)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 20.03.2019 kell 9.00

 

HANKETEADE 10/2019

Hanke nimetus: Varstu järve ujumiskoha liumäe paigaldamine

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Rainer Vissel (varstuhaldus@rauge.ee, 5303 8182)

Pakumuste esitamise tähtaeg: 13.03.2019

 

HANKETEADE 9/2019

Hanke nimetus: Nursi küla, Rohtlätte puitsilla (Rohtlätte tee 6970058) rekonstrueerimine.

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Liisi Kurvits (teed@rauge.ee, 5333 1369  )

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 11.03.2019

 
HANKETEADE 8/2019

Hanke nimetus: Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu koostaja leidmine

Hanke liik: väikehange

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 11.03.2019 kell 17.00.

Kontaktisik: Krislyn Prants (planeering@rauge.ee, 785 9322)

 

HANKETEADE 7/2019

Hanke nimetus: Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu koostaja leidmine

Hanke liik: väikehange

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 11.03.2019 kell 17.00.

Kontaktisik: Krislyn Prants (planeering@rauge.ee, 785 9322)

 

HANKETEADE 6/2019

Hanke nimetus: Vana-Roosa ja Ritsiku kalmistute ohtlike puude raietööd

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Rainer Vissel (varstuhaldus@rauge.ee, 5303 8182)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 25.02.2019 kell 13.00

 

HANKETEADE 5/2019

Hanke nimetus: Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu toitlustuse hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Marko Palo (kultuur@rauge.ee, 785 9209)

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 19.02.2019 kell 17.00

 

HANKETEADE 4/2019

Hanke nimetus: Kolme tuletõrje veevõtukoha projekteerimine põhiprojekti mahus

Teenuse hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee; 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 1.03.2019  kell 13.00

 

HANKETEADE 3/2019

Hanke nimetus: Pullijärve äärde avaliku supluskoha rajamine

Teenuse hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Indrek Ülper (missohaldus@rauge.ee, 514 5313)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.02.2019 kell 14.00

 

HANKETEADE 2/2019

Hanke nimetus: Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamise analüüsi koostamine

Teenuse hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Mailis Koger (mailis@rauge.ee, 5305 5555)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.02.2019 kell 14.00

 

HANKETEADE 1/2019

Hanke nimetus: Rõuge kalmistutelt ohtlike puude raie koos puidu koristusega.

Teenuse hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus (raugehaldus@rauge.ee, 505 3143)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.01.2019 kell 13.00.