Hajaasustuse programmi 2021. aasta tulemused

Pärast hajaasustuse programmi toel tehtud tööde lõpetamist on vaja esitada vallavalitsusele toetuse kasutamise aruanne koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad;
  • kasutusloa või kasutusteatise taotlus koos vajalike lisadega;
  • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (terviseameti nõuetele vastavalt), välja arvatud juhul, kui projekti eesmärk oli torustiku ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu.

Toetuse kasutamise aruande võib esitada kohe peale tööde lõppu. Pärast aruande esitamist kannab vald taotlejale üle toetuse viimase osa.

Toetuse kasutamise aruande leidad SIIT.

2021. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajad

2021. aastal said Rõuge vallas hajaasustuse programmist toetust järgmised taotlejad:

Taotleja

Kaastaotleja

Projekti nimi

Toetussumma

Ken Arula

 

Uue-Mäemetsa talule juurdepääsutee planeerimine, kuivendamine ja teekatte loomine

3939,60

Kadri Giannakaina
Laube

 

Kõrvipalu puurkaevu puhastus, tõste- ja
veepuhastusseadmed

2452,00

Liis Karlson

 

Soodi talu veesüsteemi rajamine

2581,24

Taavi Troska

 

Mäe-Kolga kanalisatsioonisüsteem

3151,68

Urmas Pettai

 

Tammemäe Puurkaevu rajamine,
pumbasüsteemi paigaldamine ja veetrassi rajamine, rauaeraldusfiltri paigaldamine.

4623,00

Aive  Heliste

 

Raudsepa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2217,43

Meelis Henning

 

Uskuna talu kanalisatsioonisüsteem

3196,46

Kairi Kuus

Ebely Paulus,
Urmo Kanger

Saare, Laane, Laanekodu talude veepuhastussüsteem

4643,10

 Kalvi Kõva

 

Jaanipeebu küla puurkaevu veekvaliteedi
parandamine

6500,00

Kaire Saad

 

Juurdepääsutee rajamine Säde
kinnistule (Rõuge-Matsi küla)

6500,00

Aivar Saluorg

Kaie Juul,
Rainer Vissel

Kangsti puurkaevu veevarustuse
parendamine

570,00

Triinu Grossmann

 

Järvesaare talu kaasaegse
kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3358,40

Allan Kasuk

 

Septik ja imbväljak Oja krundile

1873,00

Triin Anni

 

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna
projekt

3659,04

Madis Jäädmaa

Kalju Jõela,
Hilja Märdin,
Janek Adamson

Vana-Õnnemäe, Uku, Riimi ja
Pakla vesi

15 120,00

Andres Soots

 

Kallise talu puurkaevu rajamine koos
pumbasüsteemi ja veetrassiga

5668,20

Karin  Kasak

 

Lambri talu kanalisatsioonisüsteem

2420,04

Arvo Kõiv

 

Arvo-Tagatare talu salvkaevu
puhastamine

600,52

Hille Mikita

 

Tagatare talu juurdepääsutee truubi renoveerimine

481,62

Helgi Paas

 

Välja talu kanalisatsioonisüsteem

1744,28

Ellen  Pai

 

Pihlaka kanalisatsioonisüsteemi ehitus

2194,52

Annika Pihlakas

 

Väike-Koidula kanalisatsioonisüsteem

2251,20

Janar Pilt

 

Kõo kanalisatsioonisüsteemid

2405,30

Arvi Siig

 

Tooma kanalisatsioonisüsteemid

2551,90

Jaana Tanilsoo

 

 Ala-Heedu Vesi majja

741,02

Peep Kimmel

 

Kase talu kanalisatsioonisüsteemi
uuendamine

1396,00

Liivi Tiismus

 

Kanalisatsioon Koidu pikas majas

3882,68

Kaimar Annus

 

Biopuhasti paigaldamine Tamme
kinnistule

1976,23

Diana Eelmaa

 

Mäe-Tõnkova kanalisatsioonisüsteem

2846,00

Renate Kalamees

 

Nurga talu biopuhasti

3127,56

Helle Mõttus

 

Mõtuse Salvkaevu kaevamine

2265,68

Viljar Mägi

 

Simmermani talu kanalisatsioon

3080,93

Annika Pihlakas

 

Väike-Koidula talu puurkaev

5894,66

Simone Schulze

 

Hildamaa Kinnistule elektrit pakkuva
päikeseenergiasüsteemi ehitamine

1152,40

Ülar Koemets

 

Soovere talu veepuhastusüsteem

2486,26

Maire Mee

 

Ala-kriguli talu kanalisatsiooni-
süsteemid

2512,50

Einar Meister

 

Pardisoo kinnistu kanalisatsiooni-
süsteem

6500,00

Aili-Külike Paeglis

 

Õnne talu kanalisatsioonisüsteem

2412,00

Iivi Raju

 

Uue-Tikuta kanalisatsioonisüsteemi
rajamine

1842,77

Uulo Sirel

 

Sutsuniidu talu veesüsteemi rajamine

4482,30

Jana  Trolla

 

Kanarbiku talu Septiku paigaldamine
ja imbväljaku rajamine

1315,00

Ülle Vakk

 

Metsa tn 1, Varstu alevik, kanalisatsiooni
ehitus

2283,36

Martin Venski

 

Liivakella veesüsteemid

6500,00