Hajaasustuse programmi tulemused 2020. aastal

Pärast hajaasustuse programmi toel tehtud tööde lõpetamist on vaja esitada vallavalitsusele toetuse kasutamise aruanne koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad;
  • kasutusloa või kasutusteatise taotlus koos vajalike lisadega;
  • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (terviseameti nõuetele vastavalt), välja arvatud juhul, kui projekti eesmärk oli torustiku ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu.

Toetuse kasutamise aruande võib esitada kohe peale tööde lõppu. Pärast aruande esitamist kannab vald taotlejale üle toetuse viimase osa.

Toetuse kasutamise aruande leidad SIIT.

2020. aastal hajaasustuse programmist toetust saanud taotlejad:

Taotleja nimi

Kaastaotleja nimi

Projekti nimi

Toetussumma

Aare Poolik

 

Possu talu kanalisatsioon

1764,78

Ago Org

Aigi Org

Tinojusti talu veesüsteem

2733,60

Agu Mõim

 

Mäe-Purka talu kanalisatsioon

1829,10

Airi Siim

 

Keldrimäe talu kanalisatsioon

1849,00

Airi Siim

 

Keldrimäe talu puurkaev

4651,00

Aivar Pärnapuu

Janika Pärnapuu,
Inga Ilona Pärnapuu

Vihkla küla veevarustussüsteemi rajamine

6500,00

Ants Kallastu

 

Jaanimäe talu kanalisatsioon

968,82

Eike Järv

 

Saare talu kanalisatsioon

2409,37

Endel Parts

 

Pihkura talu veepuhastussüsteem

1141,96

Endla Must

 

Peede-Hõbekuuse veepuhastussüsteem

1382,08

Enn Liiv

 

Marislaane talu veesüsteem

5909,40

Erki Jeedas

 

Kahrusoo talu kanalisatsioon

2748,07

Harri Peegi

Urmas Peegi

Kirsimäe talu kanalisatsioon

2154,72

Heinar Reiljan

 

Teeääre talu veetrass

1519,69

Helle Reiljan

 

Kirja talu kanalisatsioonisüsteem

2600,00

Helve Maasik

 

Laane talu kanalisatsioonisüsteemid

3031,08

Helve Maasik

 

Laane talu veesüsteemid

3468,92

Indrek Võsu

 

Aia talu kanalisatsioon

3549,66

Jaak Rumvolt

 

Pärna talu puurkaevu rajamine

4999,92

Jaak Uba

 

Väike-Vungi puurkaevu rajamine

6500,00

Janek Johanson

 

Mäe talu kanalisatsioon

1981,46

Janika Pärnapuu

 

Männi talu juurdepääsutee

3326,55

Kaimo Keskküla

 

Alt-Lauri talu veesüsteemid

5527,50

Kalju Luga

Aili Siimann

Mari talu veesüsteem

482,40

Kalju Luga

Aili Siimann

Mari talu kanalisatsioonisüsteem

2315,52

Liis Karlson

 

Soodi talu kanalisatsioon

2391,90

Lily Mals

 

Varbola, Kallaste küla, Rõuge vald,
Võrumaa veevärgi valdkonna projekt

2400,10

Madis Jaaska

 

Tsirgupalu talu kanalisatsioon

2092,81

Marko Kanger

 

Teimaski puurkaevu rajamine

6030,00

Mart Uba

 

Järvemäe talu veesüsteem

5102,22

Milvi Kolk

 

Mäe-Tundu talu kaevu rajamine

3332,47

Raul Palis

 

Koidu talu kanalisatsioon

5130,32

Rein Valge

 

Kaarnapalu talu kanalisatsiooon

1547,70

Seilar Potsep

 

Pressi-Potsepa talu kanalisatsioon

2005,98

Silver Loorits

Raivo Sild, Janar Hain

Uibo, Tamme ja Männi talu Imbväljaku rajamine

4944,60

Sirje Kõiv

 

Orukalda talu veesüsteemid

3604,77

Tanel Johanson

 

Aasa talu kaevu rajamine ja veesüsteemid

3422,86

Tanel Johanson

 

Aasa talu kanalisatsioon

2036,80

Tiiu Luts

 

Lohu talu veepuhastussüsteem

1752,72

Viive Niilo

 

Lillimõisa talu kanalisatsioon

2520,54

Virgi Kalda

 

Võidu talu veetrassi ehitus

2922,54

Ülle Kikas

 

Kivilohu talu veetrassi ehitus

2235,12

Ülle Kikas

 

Kivilohu talu kanal

2283,36

Ülle Vakk

 

Metsa 1 veesüsteem

923,82