« Tagasi

Volikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 17. juunil 2020

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 17. juunil kell 15 Rõuge
koolimajas

Päevakord:

1. Loa andmine kohustuste võtmiseks (üldplaneeringu koostamine) -
ettekandja Krislyn Prants

2. Loa andmine avaliku konkursi korraldamiseks Sännas raamatukoguteenuse  delegeerimiseks kolmandale sektorile - ettekandja Marju Kõva

3. Projekti „Mõniste kooli energiatõhusaks muutmine" omafinantseeringu
garanteerimine - ettekandja Ruuta Ruttas-Küttim

4. Laenu võtmine Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee ehituseks -
ettekandja Martin Umbleja

5. Erateede avalikuks kasutamiseks määramine ning lumetõrje teenuse
teostamise kord - ettekandjad Martin Umbleja ja Maire Kulla

6. Rõuge valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne -
ettekandja Katrin Urbanik

7.  Rõuge valla 2020. aasta esimene lisaeelarve - ettekandja Katrin Urbanik

8. Krabi külas Krabi kooli hoonestatud kinnistu tasuta võõrandamise
taotlemine - ettekandja Rein Loik

9. Investeeringutoetuse kasutamiseks planeeritavad objektid - ettekandja
Rein Loik

10. Muud küsimused