« Tagasi

Varstu kool pakub tööd kokale ja koka abile

Varstu Kool pakub täiskohaga tööd kokale ja koka abile alates 2. jaanuarist 2020 seoses kooli ja lasteaia toitlustamise tegevuse käivitamisega.

Mõlema ametikoha eesmärk on kvaliteetse toidu valmistamine. Töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas väga head oskust tunda ja käidelda toidutooret ning toitu säästlikult.

Vajalik on toiduvalmistamise tehnoloogiaalane haridus, toidumaailma trenditeadlikkus, toiduvalmistamist reguleerivate juriidiliste põhidokumentide tundmine, erialane kompetentsus ja uuendusmeelsus, oskus oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida.

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata kuni 15. novembrini e-kirja teel aadressile aive@varstu.edu.ee. Lisainfo telefonil 528 8150 (Aive Adler, Varstu kooli direktor).