« Tagasi

Tööpakkumised Rõuge Koostöökeskuselt

Et RÕUGE RÕÕM EI RAUGEKS, alustas käesoleva aasta 1. septembrist uudsena Võrumaal tööd Rõuge Koostöökeskus, mis pakub kõigile Rõuge valla lastele ja noortele haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuseid. Keskuse esimeseks sammuks on korraldada hariduse tugiteenuste kättesaadavus kõigile valla haridusasutustes õppivatele lastele.

Rõuge Koostöökeskus võtab konkursi korras tööle:

  • logopeedi (1,0 ametikohta);
  • eripedagoogi (1,0 ametikohta);
  • sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohta).

Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord".

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 18. oktoobriks 2019 meiliaadressile koostookeskus@rauge.ee.

Lisainfo: Maie Oppar (tel 513 8321 või koostookeskus@rauge.ee).