« Tagasi

Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 19. novembril Haanja rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 19. novembril 2019 kell 14.00 Haanja rahvamajas.

Päevakorra projekt:

1. SA Haanjamaa Sport tegevuse ülevaade
Ettekandja juhatuse liige Anti Saarepuu

2. Nõusoleku andmine Rõuge vallale kuuluva kinnistu nr 5923550 koormamiseks reaalservituudiga
Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

3. Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants
Kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

4. Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants
Kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

5. Jaanipeebu külas Kõva ja Õnne kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants
Kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

6. Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine
Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

7. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

8. Haanja Valla Rahvamajad nime muutmine
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Marika Parv

9. Haanja Rahvamaja, Misso Rahvamaja, Mõniste Rahvamaja, Rõuge Rahvamaja ja Varstu Kultuurikeskuse põhimääruste kinnitamine
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Marika Parv

10. Haanja Rahvamaja, Misso Rahvamaja, Mõniste Rahvamaja, Rõuge Rahvamaja ja Varstu Kultuurikeskuse struktuuride kinnitamine
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Marika Parv

11. Korrakaitsekomisjoni 12.11.2019 koosolekul arutatud teemade ülevaade
Ettekandja komisjoni esimees Raul Ermel

12. Võrumaa Omavalitsuste Liidu tegevuse ülevaade
Ettekandja juhatuse esimees Tiit Toots

13. Vallavanema info

14. Volikogu esimehe info


Volikogu määruste ja otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:
https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297