« Tagasi

Rõuge Vallavalitsus otsib oma meeskonda SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI (asendamise ajaks)

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Mõniste piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale  (asendamise ajaks).

Sotsiaaltöö spetsialisti põhiülesandeks on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine, sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine, informatsiooni kogumine ja töötlemine abivajajate kohta ning nende nõustamine sotsiaalabi taotlemise võimalustest sotsiaaltöö spetsialisti tööpiirkonnas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel rauge.ee.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on:

 • kõrgharidus (või omandamisel), soovitavalt sotsiaaltöö erialal või keskharidus, millele lisandub sotsiaaltööalase pädevuskoolituse tunnistus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • oskus planeerida tööprotsessi ning sotsiaalvaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtete tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse ja sotsiaalasutuste toimimise põhimõtete tundmine;
 • teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning oskus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • hea koostöö-, suhtlemis-, ja ajakasutusoskus, otsustusvõime, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, kohuse- ja vastutustunne, väga hea pingetaluvus;
 • oskus välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel;
 • inglise ja vene keele oskus vähemalt B2-tasemel;
 • B-kategooria juhiluba.

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel.

Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17.11.2019 Rõuge Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@rauge.ee.

Kontaktisik: sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu, tel 5377 5659.