« Tagasi

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale. Keskkonnaspetsialisti põhiülesanneteks on keskkonna, heakorra ja säästva arengu alase töö korraldamine Rõuge vallas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel rauge.ee.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • põhjalikud teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, kohaliku omavalitsuse korraldusest ning oskus neid oma töös rakendada;
 • teadmised dokumentide vorminõuetest ning suutlikkus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia keskkonna valdkonnaga seotud toiminguid;
 • teksti-, tabeltöötlus- ja andmebaasi programmide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea pingetaluvus; 
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus).

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • töökohta maalilises Rõuges;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • kokkuleppel kaugtööpäevi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • reedeti tööpäev kuni 14.00.

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppeliselt.

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 10.12.2019  Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv, tel 5328 4004.