« Tagasi

Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Valminud on Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus.

Rõuge Vallavalitsus avaldab nimetatud dokumendid koos neile esitatud arvamustega kodulehel aadressil https://rouge.kovtp.ee/yp-koostamine.