« Tagasi

PRIA taotlusvooru "Investeeringu toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks" infopäev

Septembri keskel avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit. Täpsem info toetusmeetme tingimuste kohta asub PRIA kodulehel. 

Selleks, et info mitmekesistamise meetme kohta jõuaks võimalikult paljude ettevõtjateni, oleme kavandanud rea infopäevi erinevates maakondades. Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajad tutvustavad infopäevadell toetusmeetme eesmärke ja võimalusi. Vaadatakse üle, milleks toetust saab kasutada ja milliste tingimustega tuleb arvestada. Räägitakse, millele tuleb taotlemisel ja hiljem projektide elluviimisel tähelepanu pöörata, et planeeritud tulemused oleksid saavutatavad. Infopäevad korraldatakse koostööd maakondlike arenduskeskustega.

Infopäevale on oodatud osalema kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud ettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Mitmekesistamise toetusmeetme infopäevad 2019:

  • 15/08    Tartus, Jalaka 48 Tartumaa Põllumeeste Liidu ruumides algusega 10.00
    Korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit, ettekanded Maaeluministeerium ja PRIA
    Tartumaa Põllumeeste Liidu kontaktisik on Jaan Sõrra
  • 28/08    Võrumaal, Navi seltsimajas algusega 10.00
    Korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit, ettekanded Maaeluministeerium ja PRIA
    Tartumaa Põllumeeste Liidu kontaktisik on Jaan Sõrra