« Tagasi

MTÜ Piiriveere Liider projektitaotluste vastuvõtt algab 9. septembril

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu. Taotlusvoor on avatud 09.–23. septembril 2019. a.

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 

Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 

Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 20. detsember 2019

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee