« Tagasi

Hanked ja konkursid 2014

 

HANKETEADE 25/2014

Hanke nimetus: Rõuge aleviku puurkaev-pumpla PK-2 rekonstrueerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  26.11. 2014 kell 10.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 24/2014

Hanke nimetus: Rõuge sotsiaalkeskuse eelprojekti koostamine

Teenuse hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.11. 2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  04.10. 2014 kell 10.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 23/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VII piirkonnas

(Piirkond hõlmab  Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise, Metsa tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri  ja Võru mnt piirkonda.)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 22/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VI piirkonnas

(Piirkond hõlmab Soomeoru, Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki, Savioru, Pulli küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 21/204

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine V piirkonnas

(Piirkond hõlmab Saarlasõ, Heibri, Märdi, Viitina, Soemõisa, Kaveldi, Karba küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 20/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas

(Piirkond hõlmab Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita Pärlijõe,Vanamõisa küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 19/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tsirgupalu, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu, Sikalaane, Sänna, Kurvitsa,Karaski, Paeboja, Haabsilla,Riiitsilla, Kaugu, Viliksaare küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 18/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine II piirkonnas

(Piirkond hõlmab Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Nursi, Hansi Kaku, Pugestu küla )

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 17/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine I piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tindi, Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe, Kurgjärve,  Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Tallima, Liivakupalu küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 16/2014

Hanke nimetus: Rõuge vallamaja maaküttesüsteemi väljaehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.10. 2014 kell 14 .00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  15.10. 2014 kell 10.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 15/2014

Hanke nimetus: Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku ehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.09.2014 kell 14.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  10.09. 2014 kell 16.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 14/2014

Hanke nimetus: Rõuge valla teede ehitus-ja remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.09.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  04.09. 2014 kell 14.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 13/2014

Hanke nimetus: Laenu võtmine investeeringuprojektide "Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise II etapp" ja "Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine" omaosaluse katteks ja "Rõuge aleviku tänavavalgustuse uuendamine Võru mnt" rahastamiseks

Teenus

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus,  olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.08.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  22.08.2014 kell 16.00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 12/2014

Hanke nimetus: „Rõuge valla ohtlike jäätmete ja eterniidijäätmete käitlemine" 

Teenus

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus,  olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.08.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  12.08.2014 kell 16.00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 11/2014

Hanke nimetus: Rõuge aleviku Võru mnt tänavavalgustuse pikenduse I etapp

Ehitustööd

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus,  olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.08.2014 kell 14.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  06.07.2014 kell 16.00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 10/2014

Hanke nimetus: Rõuge vallamaja küttesüsteemi rekonstrueerimise lisatööd

Ehitustööd

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus,  olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 1.08.2014 kell 14 .00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  31.07.2014 kell 16.00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 9/2014

Hanke nimetus: Puistematerjali tarne ja vedu valla teede katendite osaliseks remondiks

Teetööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee;  517 6261

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 8.07. 2014 kell 15 .00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  7. 07. 2014 kell 16.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurss Nursi sauna kasutusseandmiseks

Rõuge Vallavalitsus annab konkursi korras kasutusse Nursi saun-puhkemaja mitteeluruumid järgmistel tingimustel:


1.Nursi külas asuva saun-puhkemaja ruumid üldpinnaga ca 60m² antakse konkursi korras tasu eest kasutusse praeguses seisus.
2.Ruumid antakse kasutusse tähtajaga viis (5) aastat.
3.Tasule ruumide kasutamise eest lisandub tasu kommunaalteenuste (elekter, vesi) eest.
4.Mitteeluruumide allkasutusse andmine on lubatud kasutusse andja kirjalikul nõusolekul. Kolmel korral aastas on kasutajal kohustus lubada ruumide tasuta kasutamist Nursi Külaseltsi poolt.
5.Ruumide ümberehitamine tuleb kooskõlastada Rõuge Vallavalitsusega.
6.Kasutusperioodi jooksul kasutaja poolt ruumide parendusteks tehtud kulutusi hüvitab Rõuge Vallavalitsus eelneva kokkuleppe  alusel. Hüvitamisele ei kuulu soetatud inventari ja seadmete maksumus.


Osavõtjatel esitada pakkumised 30. juuniks Rõuge Vallavalitsuse e-posti aadressile
vald@rauge.ee või kinnises ümbrikus vallakantseleisse märgusõnaga „Nursi saun".
Pakkumine peab sisaldama 1 m² üüri hinda kuus, pakkuja visiooni saun-puhkemaja kasutusfunktsiooni osas ning andmeid pakkuja kohta (nime, isiku- või registrikoodi kontakttelefoni ja e-posti aadressi).


Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist 10 tööpäeva jooksul sõlmima Rõuge Vallavalitsusega kasutuslepingu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rõuge noortekeskuse tööpakkumised

Rõuge Avatud Noortekeskus ootab enda sekka kahte noortemeelset inimest, kes on valmis looma ise ja koos noortega noortesõbralikku ja hoolivat keskkonda meie ümber.


Otsime praeguse töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks NOORSOOTÖÖTAJAT, kes on hooliv, avatud ja loov, kellele meeldib töötada noortega ja panustada noorte maailma avardamisse. Ootame inimest, kes on vastutustundlik ja valmis projektitööks, ürituste korraldamiseks, noorte nõustamiseks, oskab inglise keelt. Noorsootöötaja ülesandeks on töötada koos noortega
ja arendada tegevusvõimalusi, aidata noortel leida oma oskused ja neid rakendada. Kasuks tuleb sotsiaal- , pedagoogilise või kultuurivaldkonna haridus. Võimalus töötada ka osalise tööajaga.

Otsime MAJAHOIDJAT (0,5 kohta), kes on hooliv ja tähelepanelik ja kellele meeldib panustada noorte tegevuskeskkonna loomisesse. Ootame inimest, kes on vastutustundlik, korrektne ja talle meeldib töötada noorte seas. Majahoidja ülesandeks on Rõuge noortekeskuse hoone ja selle
ümbruse korrashoiu tagamine.

Otsime töötajaid alates augustikuust 2014.
Kes tunneb, et see töö on see, mida otsinud on, siis tuleb saata CV ja kandideerimisavaldus 30.juuniks e-mailile: kerli500@gmail.com  või paberkandjal Rõuge Avatud Noortekeskusesse.

Info: Kerli Kõiv 5340 3309

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 8/2014

Hanke nimetus: Rõuge valla Alaveski tee (6970021) kahe järjestikuse silla renoveerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 9.06.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  6.06.2014 kell 16.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 7/2014

Hanke nimetus: Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise II etapp

Ehitustööde hange

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee;  517 6261

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.05.2014 kell 10.00 (elektrooniliselt)

Hankedokumentidele juurdepääs kuni 14.05.2014 kell 09.00

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hanketeade  6/2014

Austatud ettevõtja!

Rõuge Vallavalitsus kutsub teid osalema 2014/2015  aasta valla hoonete  küttepuudega varustamise hankel. 

Ettevõtja peab olema  kantud äriregistrisse.

Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:

Viitina koolihoone   - 80 rm (ruumimeeter)

Rõuge rahvamaja  -  80 rm

Küttepuu peab olema lõhutud, 50 cm pikkune ja ilma pehme

mädanikuta. Tarneaeg hiljemalt 01.07.2014.

Küttepuude pakkumise hind koos  kohale toomisega esitada objektide lõikes.

(vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile).

Hind peab sisaldama  kõiki makse.

Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt 14. aprilliks kella 10.00

Rõuge Vallamajja aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa, 66201,  

varustatuna märgusõnaga "Küttepuude hange"

Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumiste hinnast.

Info tel. 505 3143

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 5/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge valla õpilasliinile nr 2 veoteenuse osutaja leidmine

Teenuse hange

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09.04.2014 kell 14.00

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  09.04.2014 kell 10.00

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 4/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.04. 2014 kell 13.00 (elektrooniliselt)

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  04.04.2014 kell 10.00

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 3/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku ehitamine

Ehitustööde hange
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.02.2014 kell 14 .00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07.02.2014 kell 16.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 2/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge vallamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

Ehitustööde hange
Hanke liik: Lihthange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.02.2014 kell 14 .00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07.02.2014 kell 13.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 1/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge endise ühislauda lammutamine
Ehitustööde hange
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.01.2014 kell 15 .00
Hankedokumentide väljastamine kuni 24. 01. 2014 kell 16.00.