« Tagasi

Matsi ja Mustahamba külade nime muutmine ja avalikustamine


Pärast käesoleva aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi moodustub Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel uus vald − Rõuge vald. Seoses valdade ühinemisega tekib olukord, kus ühes vallas on mitu kattuva nimega küla.


Vastavalt kohanime seadusele ja aadressandmete selguse hoidmiseks peavad külanimed olema muudetud ja uued külanimed kehtestatud samaaegselt haldusüksuste nimedega kohalike valimiste tulemuse jõustumisel.


Enne volikogu poolt külanimede muutmise algatamist toimus volikogu külaelukomisjoni eestvedamisel 18. mail arutelu, kuhu olid kutsutud Matsi, Hurda, Pulli, Rebäse, Mikita ja Mustahamba külade elanikud. 6. juunil toimus külavanemate kogu ja külaelukomisjoni ühine koosolek, kus arutati uuesti kattuvate külanimede teemat.


Rõuge Vallavolikogu algatas 19.06.2017 otsusega nr 43 Matsi, Hurda, Pulli, Rebäse, Mikita ja Mustahamba külade nimede muutmise. Läbirääkimised ühinemispartneritega viisid selleni, et vaja on muuta ainult Matsi ja Mustahamba külade nimesid.


Seoses sellega toimus 18. juulil külanimede arutelu, kuhu olid kutsutud kõik Matsi ja Mustahamba külade elanikud ning maaomanikud.


Tulenevalt kohanimenõukogu soovitustest ja kohalike inimeste soovidest oli Mustahamba külale tekkinud kolm nimevarianti: Kahrila-Mustahamba, Nursi-Mustahamba ja Rõuge-Mustahamba ning Matsi külale kaks nimevarianti: Sänna-Matsi ja Rõuge-Matsi.


Selleks, et välja selgitada külaelanikele sobilikum nimevariant, küsis vallavalitsus 19. juulil saadetud kirjas inimeste arvamust. Küsitlusele vastamiseks oli aega kuni 31. juulini.


Saabunud vastuste põhjal eelistasid Mustahamba küla elanikud Kahrila-Mustahamba küla nime ja Matsi küla elanikud Rõuge-Matsi küla nime.

 

Külanimede muutmise eelnõud on avalikustatud 03.-17. august Rõuge valla kodulehel, valla listis, valla Facebooki lehel, valla raamatukogudes, vallamajas ja teade avaldatud ajalehes Lõunaleht.
Külanimede muutmise eelnõude osas  saab ettepanekuid  ja arvamusi esitada kuni 17. augustini aadressil vald@rauge.ee või toimetada vallamaja kantseleisse aadressil Ööbikuoru 4 Rõuge alevik.


Volikogu otsuste eelnõud:

Asustusjaotuse muutmise taotlemine - Mustahamba

Asustusjaotuse muutmise taotlemine - Matsi