Rõuge vallajuhid mõistavad hukka Nursipalu harjutusvälja raadamisotsuse


Rõuge valla vallavanem Mailis Koger ja volikogu esimees Aigar Kalk
nõustuvad Eesti Keskkonnaühenduste Kojaga (03.11. 2017 pressiteade) ning
mõistavad hukka Nursipalu harjutusväljal 94 hektaril kiirkorras tehtud
raadamisotsuse, mis eirab keskkonnamõju hindamise põhimõtteid.
Keskkonnaamet, olles kursis Nursipalu arendustegevusega kaasneva suure
avaliku tähelepanuga, ei kaasanud sedavõrd tähtsa otsuse tegemisse Rõuge
vallavalitsust, kohalikku kogukonda ega keskkonnaühendusi.


Keskkonnaamet andis 25. oktoobril Nursipalu ca 94 hektari suurusel alal loa
metsa raadamiseks, ignoreerides keskkonnamõju hindamise seadusest tulenevat
nõuet oodata enne lubava otsuse tegemist ära mõju hindamise tulemused.
Raadamisega alustati koheselt ning nädal hiljem oli kogu otsusega lubatud
ala lagedaks raiutud. Raie leidis aset maa-alal, mille kohta kohalik
seltsing „Inimsõbralik Nursipalu" on teinud ettepaneku looduskaitse alla
võtmiseks moodustatava (Keretü) looduskaitseala koosseisus.


"Keskkonnaameti käitumisviis on selges vastuolus keskkonnamõju hindamise
põhilise ideega: keskkonnariskiga tegevusi ei lubata enne, kui nende mõjud
on nõuetekohaselt välja selgitatud," selgitas Rõuge vallaga koostööd tegev
Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Siim Vahtrus. "Antud juhul ei ole küsimus
selles, kas harjutusväli rajatakse või mitte, vaid selles, kuidas seadusi
järgitakse ning kui hästi on kaitstud kodanike õigused. Juhtum
demonstreerib ehedalt, kuivõrd kaitsetu on kohalik kogukond olukorras, kus
riigiasutused ei järgi keskkonnaalaseid seaduseid − riik asub kiirkorras
tegevusi ellu viima ning tekitab pöördumatu kahju enne, kui keegi jõuab
otsust vaidlustada ning tegevuse seaduslikult peatada."


Lisainfo:
Jaanus Tanilsoo
Rõuge Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
785 9322, 5346 7448
keskkond@rauge.ee