20. jaanuarist on taas avatud Rõuge jääväljak

Alates 20. jaanuarist on taas võimalik kasutada Rõuge jääväljakut   Väljaku kasutamise kellaaegades on väesoleval aastal väiksed muudatused. Loe muudatustest:   ...

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumitele

SEB Heategevusfond annab 2018. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored....

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 18.01.2018

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 18 jaanuaril 2018 kell 16.30 Rõuge Põhikoolis. Päevakord: 1. Eelnõu "Asendus- ja järelhoolduse osutamise tingimused ja...

Volikogu revisjonikomisjoni koosolek 16.01.2018

Volikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 16. jaanuaril 2018 algusega kell 14.00 Andri-Peedo talus. Päevakorras: ​1. 2018. aasta tööplaani vastu võtmine 2. Jooksvad küsimused  

Võrumaa ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

Võrumaa omavalitsused koostöös SA Võrumaa Arenduskeskusega ootavad 01. veebruariks 2018 taotlusi maakonna kõrgeimate autasude – vapi- ja teenetemärkide – omistamiseks. Varasemalt Võru...

Eesti film "Rohelised kassid" Varstu Kultuurikeskuses

Peategelased - kaks vana pätti Markus (Tõnu Kark) ja Eduard (Sergei Makovetsky), kes on enamuse oma elust trellide taga veetnud, saavad lõppude lõpuks vabadusse. Maailm on muutunud, aga meeste...

Rõuge vallavalitsus ootab ettepanekuid tunnustamiseks

Rõuge vallavalitsus ootab kirjalikke põhjendatud ettepanekuid tunnustamiseks: * Mõniste piirkonnas  vapimärgi ja tänukirja kandidaate. Vapimärk antakse välja erilise...

Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud  menetlusse  AS  Tariston  (registrikood  10887843,  aadress  Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) poolt esitatud geoloogilise...

Volikogu külaelukomisjoni koosolek 18.01.2018

Volikogu külaelukomisjoni koosolek toimub 18. jaanuaril 2018 kell18.00 Haanja rahvamaja kohvikuruumis. Päevakord: 1. Mittetulundustegevuse toetamise kord Rõuge vallas (põhimõtete arutelu). ...

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek 16.01.2018

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 16.01.2018 algusega kell 16.00 Rõuge vallamaja saalis. Päevakorras: 1. Naha ja Kalkahju kaevandusalade väljaarvamine planeeritavast salu-ja...

Nursipalu keskkonnamõjude hindamise aruande avalikustamise teade

Projekt:     Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande (Nursipalu KMH)...

Konkurss Eesti Leader Liidu tegevjuhi ametikohale

Peamised tööülesanded Eesti Leader Liidu (edaspidi Liidu) büroo juhtimine Liidu finants- majandusliku- ning arendustegevuse korraldamine. Töö iseloomust tulenevad nõuded...

Algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsusega nr 1-1.3/17-26 algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  ...

Haanjas on mõnus suusatada

Kuna Haanja on üks vähestest kohtadest Eestimaal, kus on veel lund suusatamiseks siis toimuvad Haanjas  lähiajal mitmed suusavõistlused: Eesti meistrivõistlused murdmaasuusatamises...

Lisame punkti väärikale noorteaastale - 2017

Jällegi on aasta teinud peale ringi ning nüüdseks oleme seljatanud sisutiheda ja meeldejääva 2017. aasta, mis oli ühtlasi laste ja noorte kultuuriaasta. Kultuuriministeeriumi poolt ellu kutsutud...

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks...

Rõuge perearstikeskuse info

Jaanuar-veebruar 2018a. on Rõuge perearstikeskuses tööl peremeditsiini eriala arst-resident dr.Ellen Lembra. Vastuvõtuajad jaanuar-veebruar 2018a: Perearst dr.V.Allas E...

Rõuge pritsimehed korraldavad ühise jõulukuuskede põletamise

Laupäeval, 6. jaanuaril kell 16.00 lõpetame pühadeaja Rõuges korrusmajade juures traditsioonilise jõulukuuskede põletamisega. Lõkke juures pakutakse teed ja piparkooke, tuld turvavad Rõuge...

Mälestati Lükka punkrilahingus hukkunud metsavendi

28. detsembril tähistati Lükkä punkrilahingu 72. aastapäeva ennelõunase matkaga taastatud punkri juurde. Keskpäeval asetati Nursis metsavendade mälestuskivi jalamile küünlad ja pärjad. Seejärel...