Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas: 19.–25. august 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Mõniste Kool otsib oma meeskonda poiste tööõpetuse õpetajat, erivajadustega laste õpetajat ja huvijuhti; tööle asumise aeg septembris.

Mõniste kool otsib huvijuhti ja kahte õpetajat

Mõniste Kool otsib oma meeskonda poiste tööõpetuse õpetajat, erivajadustega laste õpetajat ja huvijuhti; tööle asumise aeg septembris.

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas 12.–18. august 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Volikogu kultuurikomisjoni koosolek toimub  neljapäeval, 15.08.2019 kell 16.00 vallamajas.   Päevakord 1. 2020. aasta eelarvesse kultuurisündmuste lisamine 2. Arengukavas...

Volikogu kultuurikomisjoni koosolek 15.08.2019

Volikogu kultuurikomisjoni koosolek toimub  neljapäeval, 15.08.2019 kell 16.00 vallamajas.   Päevakord 1. 2020. aasta eelarvesse kultuurisündmuste lisamine 2. Arengukavas...

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 12. augustil kell 16.00 Rõuge koolimajas Päevakorras: 1. Projektis „Vaimse tervise häiretega eakatele...

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 12.08.2019

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 12. augustil kell 16.00 Rõuge koolimajas Päevakorras: 1. Projektis „Vaimse tervise häiretega eakatele...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 14.08.2019 kell 14.00 Ruusmäe külas. Kell 14.00 Meisli OÜ külastus. Kell 15.00 koosolek Ruusmäe noortekojas Päevakorras: ...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 14.08.2019

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 14.08.2019 kell 14.00 Ruusmäe külas. Kell 14.00 Meisli OÜ külastus. Kell 15.00 koosolek Ruusmäe noortekojas Päevakorras: ...

Septembri keskel avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste...

PRIA taotlusvooru "Investeeringu toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks" infopäev

Septembri keskel avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste...

Seoses autoralli Eesti ja Läti meistrivõistluste etapiga on laupäeval, 31. augustil bussiliikluses muudatused, mis puudutavad ka Rõuge valda:

Erakorraline sõiduplaanimuudatus Lõuna-Eesti ralli ajal

Seoses autoralli Eesti ja Läti meistrivõistluste etapiga on laupäeval, 31. augustil bussiliikluses muudatused, mis puudutavad ka Rõuge valda:

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 8. augustil 2019 kell 16.00 Rõuge vallamajas   Päevakord 1. Rõuge valla arengukava 2018-2035 ja eelarvestrateegia 2018-2022...

Volikogu keskkonnakomisjoni järgmine koosolek toimub 08.08.2019

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 8. augustil 2019 kell 16.00 Rõuge vallamajas   Päevakord 1. Rõuge valla arengukava 2018-2035 ja eelarvestrateegia 2018-2022...

Rõuge vallavalitsus annab teada, et alates 2. septembrist muutub vallamaja ja teenuskeskuste reedene tööaeg: need on avatud kell 8.00–14.00, lõunat ei ole.

Rõuge vallavalitsuse töökorralduse muudatus

Rõuge vallavalitsus annab teada, et alates 2. septembrist muutub vallamaja ja teenuskeskuste reedene tööaeg: need on avatud kell 8.00–14.00, lõunat ei ole.

Varstu kool ja lasteaed pakuvad huvitavat erinevatele õpetajatele:

Varstu kool ja lasteaed pakuvad tööd erinevatele õpetajatele

Varstu kool ja lasteaed pakuvad huvitavat erinevatele õpetajatele:

Selle aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006.

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Selle aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006.

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas: 5.–11. august 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu. Taotlusvoor on avatud 09.–23. septembril 2019. a.

MTÜ Piiriveere Liider projektitaotluste vastuvõtt algab 9. septembril

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu. Taotlusvoor on avatud 09.–23. septembril 2019. a.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 4.–11. septembrini 2019

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader projektitoetuste ettevõtluse meetme taotlusvoor avatakse 4. septembril

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 4.–11. septembrini 2019

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 12. augustil kell 14.00 Nursi külakeskuses.

Volikogu hariduskomisjoni koosolek 12.08.2019 Nursis

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 12. augustil kell 14.00 Nursi külakeskuses.

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu eelnõu korduva avaliku väljapaneku 19.08–17.09.2019 ja avaliku...

Detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku teade - Rõuge alevik, Aia tn 4

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu eelnõu korduva avaliku väljapaneku 19.08–17.09.2019 ja avaliku...

Rõuge vald müüb kirjalikul enampakkumisel kümme vallale kuuluvat kinnistut.

Vallavara müük kirjalikul enampakkumisel

Rõuge vald müüb kirjalikul enampakkumisel kümme vallale kuuluvat kinnistut.

Majandustöötaja peamisteks ülesanneteks on Varstu ja Mõniste piirkonnas vallale kuuluvate objektide heakorratööde (niitmine, lehtede riisumine, langenud okste ja prügi koristamine, heki pügamine;...

Rõuge Vallavalitsus pakub tööd MAJANDUSTÖÖTAJALE (Varstu ja Mõniste piirkond)

Majandustöötaja peamisteks ülesanneteks on Varstu ja Mõniste piirkonnas vallale kuuluvate objektide heakorratööde (niitmine, lehtede riisumine, langenud okste ja prügi koristamine, heki pügamine;...