« Tagasi

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projektispetsialisti ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projektispetsialisti ametikohale.

Projektispetsialisti põhiülesanneteks on  Rõuge valla arendustegevuse koordineerimine, koostöö korraldamine vabaühendustega, projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning monitooring, projektide elluviimise korraldamine koos vastavate aruannete koostamise ja esitamisega. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:           

 • vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus;
 • teadmised arendusvaldkonna ja ettevõtluskeskkonna toimimisest;
 • oskus koostada projektide rahastustaotlusi (sh rahvusvahelisi), neid koordineerida ja juhtida;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; 
 • teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest;
 • teadmised valdkonna tööks vajalikest õigusaktidest ja oskus neid rakendada;
 • oskus planeerida tööprotsessi;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea pingetaluvus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel (C1-tasemel); 
 • inglise keele valdamine vähemalt B2-tasemel; 
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus).

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • töökohta maalilises Rõuges;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppeliselt

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 06.06.2019  Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: arendusosakonna juhataja Aira Udras (tel 5388 4943).