« Tagasi

Volikogu kiitis heaks sihtasutuse Haanjamaa Sport asutamise

Rõuge Vallavalitsus

Pressiteade

21.11.2018

 

Volikogu kiitis heaks sihtasutuse Haanjamaa Sport asutamise

 

Rõuge vallavolikogu kinnitas 20. novembril peetud istungil sihtasutuse Haanjamaa Sport asutamise. Sihtasutuse eesmärk on arendada mitmekülgsete tegevusvõimalustega Haanja spordi- ja puhkekeskust.

Haanjamaa Spordi sihtasutuse loomine on olnud päevakorral juba enne haldusreformi, mil selle asutamist alustas endine Haanja vallavalitsus. Toona valdade ühinemise töisesse perioodi jäänud asutamisprotsess kulges rutakalt, mistõttu tuli sellega tänavu suvel uuesti alustada. Rõuge vallavanem Mailis Koger peab sihtasutuse loomist väga vajalikuks „Haanjamaa Spordi asutamine on märgilise tähendusega: see on oluline lüli Rõuge valla spordi ja vabaaja arengus. Sihtasutus võtab enda alla kogu Haanja puhke- ja spordikompleksi arendamise ning haldamise."

Koos sihtasutuse asutamisega kinnitas volikogu selle põhikirja, määras juhatuse ning nõukogu liikmed. Sihtasutuse tööd hakkab juhatuse liikmena koordineerima Marko Palo, kes on vallavalitsuse kultuuri- ja spordispetsialist. Nõukogu liikmeteks määrati Aare Eiche Haanja Suusaklubi esindajana, Hillar Zahkna spordiühingu Võru Biathlon esindajana, Merike Õun Võrumaa Spordiliidu esindajana, Mailis Koger ja Marju Kõva Rõuge vallavalitsuse esindajatena ning Aigar Kalk Rõuge vallavolikogu esindajana. Sihtasutuse nõukogu valib esimehe oma esimesel koosolekul.

Haanja puhke- ja spordikeskus asub Haanja külas. Selle radadel saab erisuguste harrastuste ja treeningutega tegeleda nii suvel kui ka talvel. Lähiaastatel on Haanja puhke- ja spordikeskust ootamas olulised arengud: piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetme toel rajatakse keskusesse 2 km pikkune ja 4,5 meetri laiune valgustatud kergliiklustee, kunstlume tootmissüsteem ning asfaltkattega plats kunstlume ladustamiseks. Samuti tuleb muid olulisi uuendusi lasketiiru stardi- ja finišialal, mis on vajalikud (suur)võistluste korraldamiseks.

Lisainfo: kultuuri- ja spordispetsialist Marko Palo, kultuur@rauge.ee, tel 785 9209.

 

Katre Palo

kommunikatsioonispetsialist

Rõuge Vallavalitsus

e-kiri kommunikatsioon@rauge.ee

tel 5346 5809

 

Haanja puhke-spordikeskuse hoone

Haanja puhke- ja spordikompleksi tegevust hakkab koordineerima sihtasutus Haanjamaa Sport (foto: Külli Leola)