« Tagasi

Uuest aastast peab rahvastikuregistris olema kõigil täpne aadress

Tuletame meelde, et veel sellel aastal tuleb oma täpne elukoht registreerida kõigil neil, kel on praegu aadressiks märgitud vaid Rõuge vald, vastasel juhul jääb inimene ilma mitmest teenusest. Kui need inimesed ei aja oma asju korda, jääb 1. jaanuarist nende aadressi asemele registrisse tühi koht.

Kui inimesel puudub rahvastikuregistris kehtiv elukoht, siis võib see mõjutada järgmiste riiklike toetuste ja hüvede maksmist:

- toimetulekutoetuse määramine

- üksi elava pensionäri toetus

- riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstav vanaduspension

Kui isikul puudub rahvastikuregistris elukoha aadress, ei lõpetata talle pensioni maksmist. Küll aga lõppeb õigus kasutada residendile ettenähtud tulumaksuvabastust, sest pole võimalik kindlaks teha, millise riigi resident isik on.

- ravikindlustus

- see loetelu ei ole lõplik!

Täpset elukohta saab registreerida portaalis www.eesti.ee, Rõuge vallamajas ja teenuskeskustes saab seda teha 27. ja 28. detsembril.

Palun teavitage oma välismaal elavaid lähedasi-tuttavaid, kelle elukoht on seni vaid valla täpsusega.