« Tagasi

Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad

 

Rõuge Vallavalitsuse 07.11.2018 korraldusega nr 2-3/404 väljastati lähteseisukohad Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/56. Detailplaneeringu eesmärk on Rõuge Ööbikuorg katastriüksusele (69701:004:0018) kavandatavate turismitaristu rajatistele, sh rippsillale asukoha ja ehitusõiguse määramine.

Lähteseisukohtade ja nendele esitatud arvamuste ning ettepanekutega saab tutvuda Rõuge valla veebilehel ja Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201).

Lisainfot detailplaneeringu kohta saab Rõuge Vallavalitsuse planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (785 9322, planeering@rauge.ee).