« Tagasi

Riigikaitseõppus detsembris Sänna külas

 

Ajavahemikul 3.–7. detsembril 2018 toimub kaitseväe 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõpe, milleks kasutatakse Sänna küla ümbruses olevaid riigimetsa alasid. Väljaõppealal liigutakse jalgsi.

Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse ka imitatsioonivahendeid, mille puhul järgitakse rangelt ohutuseeskirju ning päästeameti ja kohaliku omavalitsuse kehtestatuid piiranguid. Imitatsioonivahendeid kasutatakse ajavahemikul kella 7.00–21.00.

Õppustel ei saa alati välistada kahjusid, mis võivad harjutuste käigus tekkida. Kui õnnetu juhuse tõttu saab kannatada kellegi eraomand (auto, tee, põld, mets, aed vms), siis palutakse viivitamatult vahejuhtum fikseerida ning võtta ühendust 2. jalaväebrigaadi operatiivkorrapidajaga telefonil 717 5499.