« Tagasi

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Rõuge Vallavolikogu palub anda endast teada Rõuge valla elanikel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Tartu Maakohtu juures.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Isikutel, kes soovivad kandideerida, palume anda endast teada  hiljemalt 31. jaanuariks e-posti aadressile vald@rauge.ee või esitades sooviavalduse posti teel Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, 66201.  

Rahvakohtunikukandidaatide valimine toimub veebruaris 2019.

Täpsem info :https://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud